Views
9 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Allemand

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Allemand

Hur fjärrkontrollen

Hur fjärrkontrollen görs klar Registrering av ljud/ videokällor Registrering av Sonys ljud/videokällor In/utgångar på Källa som skall anslutas förstärkaren VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3 LD Sonys laserskivspelare SATL Sonys kabel-tv-dekoder TUNER Sonys radiomottagare DAT/MD Sonys DAT-däck CD Sonys CD-spelare (CD 1) TAPE Sonys kassettdäck MONITOR Sonys tv 16 S Anslut Sonys fjärrstyrningsbara ljud- och videokällor till förstärkaren enligt nedanstående tabell. I detta fall krävs ingen registrering. Sonys VHS-videobandspelare (VTR 3) Sonys Beta-videobandspelare (VTR 1) Sonys 8 mm videobandspelare (VTR 2) I följande fall måste även en Sony-källa registreras • När Sonys MD-spelare ansluts till DAT/MD. • Efter anslutning av en av Sonys ljudkällor med in/ utgångarna CTRL-A1. • Efter anslutning av en Sony-produkt till andra in/ utgångar än de ovannämnda på förstärkaren (som t. ex. när Sonys laserskivspelare ansluts till VIDEO 3). • När en video, som inte tillverkats av Sony, byts ut mot en Sony-video. OBS! • När videon har väljaren COMMAND CODE med lägena VTR 1, VTR 2 och VTR 3, måste denna väljare ställas i lämpligt läge enligt videons typ. • Efter anslutning av Sonys CD-växlare med väljaren COMMAND MODE med lägena CD 1, CD 2 och CD 3, skall denna väljare i vanligt fall ställas på CD 1. Efter anslutning av Sonys CD-växlare med utgången VIDEO OUT, skall väljaren ställas på CD 2 eller CD 3. (CD 3 skall endast användas när anslutningarna också gjorts via in/ utgångarna CONTROL-A1.) Registrering av andra tillverkares ljud/ videokällor När andra tillverkares ljud/videokällor ansluts till denna förstärkare, måste fjärrstyrningskoderna för deras fjärrstyrning lagras i minnet för att kunna fjärrstyra dem via denna förstärkare. Upp till 120 koder, omfattande koderna som lagrats på knapparna på menyn USER IR CODE SETTING, kan lagras i förstärkarens minne. Beroende på att antalet beror på kodtypen, kan det hända att det maximala antalet blir under 100 koder. I följande fall kan det vara svårt att lagra upp till 120 koder i minnet: • vid lagring i minnet av koder med speciellt vågformat som t. ex. fjärrkontroller i kreditkortsformat o.s.v. sänder. • när batterierna i fjärrkontrollen, vars koder lagras i minnet, börjar laddas ur, • vid lagring i minnet av programmerade koder från programmerbara fjärrkontroller (koder som inte ursprungligen fanns på knapparna på fjärrkontrollen ifråga). Registrering 1 Klicka på FUNCTION på huvudmenyn: S O U N D 2 Klicka på IR SET: FUNCTION SELECT VIDEO 1 DAT/MD VIDEO 2 CD VIDEO 3 TUNER L D PHONO SATL TAPE MACRO 1 MACRO 2 IR SET FUNCTION VOL + – EXIT ALL OFF SUB USER 0 ( ) p P = +

Hur fjärrkontrollen görs klar 3 Klicka på önskad ljudkälla (video, DAT o.s.v.) vars koder skall registreras: IR CODE SETTING VIDEO 1 Sony VTR3 VIDEO 2 Sony VTR1 VIDEO 3 Sony VTR2 LD Sony LD SATL Sony DBS DAT/MD Sony DAT CD Sony CD1 TAPE Sony TAPE TUNER Sony TUNER RETURN 4 Klicka på Sony, när det gäller en Sony-produkt, och på OTHER när det gäller en produkt som inte tillverkats av Sony: MAKER OUTPUT RETURN IR CODE SETTING Sony IR OTHER När källan är en Sony-produkt Fjärrstyrningskoderna lagras automatiskt i minnet. Registreringen har slutförts (klicka på RETURN eller EXIT). Klicka på CONTROL-A1 vid lagring i minnet av koder för styrning av en ljudkälla med in/utgångarna CONTROL-A1, som t. ex. en 100 skivors CD-växlare. 5 Klicka på respektive ljud/videokälla: IR CODE SETTING EXIT EXIT När produkten inte är en videobandspelare eller laserskivspelare Blockera fjärrstyrningsgivaren på produkten för att förhindra fjärrstyrning av misstag under kodernas lagring i minnet. Klicka på START. Gå därefter över till punkt 6. MAKER OUTPUT VCR RETURN IR CODE SETTING Sony IR LD CD START OTHER TAPE DAT MD TUNER EXIT När produkten är en videobandspelare eller laserskivspelare: 1 Klicka på START. En lista på andra tillverkares produkter visas. 2 Klicka på tillverkaren för produkten ifråga. Fjärrstyrningskoderna lagras automatiskt i minnet. (När tillverkaren inte finns med på listan: blockera dess fjärrstyrningsgivare för att förhindra fjärrstyrning av misstag under kodernas lagring i minnet. Klicka på OTHER och gå över till punkt 6.) 3 Klicka på TEST. När den valda källan slås på, anger det att koderna har registrerats. Registreringen har slutförts. När produkten inte slås på, klicka i så fall på sifferknappen vid tillverkarens namn för att välja ett nytt kodnummer. Klicka sedan en gång till på TEST. Om källan fortfarande inte slås på, måste fjärrstyrningsgivaren på den blockeras för att förhindra fjärrstyrning av misstag under kodernas lagring i minnet. Klicka på OTHER, och gå över till punkt 6. (forts.) MAKER OUTPUT VCR Sony IR LD CD OTHER TAPE DAT MD TUNER RETURN EXIT 17 S