Views
8 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Allemand

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Allemand

Tekniska data

Tekniska data Förstärkarsteg Övrigt Uteffekt Främre Mellersta Bakre 44 S Vid stereoåtergivning Ljudåtergivning med simulerad akustik Högtalaruttag Frekvensomfång 4 ohm, DIN 1 kHz 100 watt + 100 watt in i 4 ohm, vid 1 kHz, med 0,8% övertonsdistorsion Uteffekt 100 watt/kanal 100 watt 40 watt/kanal PHONO: RIAA korrektionskurva ± 0,5 dB CD, TAPE, DAT/MD, SATL, LD, VIDEO 1, 2: +0 10 Hz-50 kHz dB –1 (Direkt passering) Ingångar PHONO (MM) CD TUNER, TAPE, DAT/MD, VIDEO 1, 2, 3, SATL, LD Utgångar Känslighet Impedans 2,5 mV 200 mV 150 mV Basförstärkning Tonklang 50 kohm 50 kohm S/B (vägningsfilter, innivå) 75 dB** (A, 2,5 mV) 82 dB** (A, 250 mV) ** ‘78 IHF REC OUT VIDEO 1, 2 (AUDIO) OUT: spänning: 250 mV, impedans: 10 kohm WOOFER OUT spänning: 2 V impedans: 1 kohm PHONES: kan anslutas till hörlurar med låg och hög impedans +10 dB vid 70 Hz ±8 dB vid 100 Hz och 10 kHz Inbyggt videosteg Ingångar Utgångar Allmänt Kretsanordning Strömförsörjning Strömförbrukning Nätuttag Dimensioner Vikt (ca.) Medföljande tillbehör Rätt till ändringar förbehålles. VIDEO 1, 2, 3, LD, SATL: 1 Vp-p 75 ohm VIDEO 1, 2, MONITOR: 1 Vp-p 75 ohm Radiosteget: faslåst slinga, kvartslåst, digital syntesradio Förförstärkarsteget: lågbrus mottaktsförstärkare med korrektion Effektförstärkarsteget: äkta komplementär mottaktsförstärkare med enkelt slutsteg 220 - 230 V, 50/60 Hz nätspänning 275 Watt Ett omkopplingsbart, på 120 watt 430 x 160 x 365 mm 11,0 kg Fjärrkontroll (1) Batterier R6 (storlek AA) (2) IR-överförare (1) Videokabel (1) Vägledning till start och manövrering (1)

Övrigt Ordlista Avkodarlägena för Dolbys avkodare Anpassning av högtalare till existerande högtalaranläggning för ljudåtergivning med Dolbys akustik. Välj lämpligt läge bland nedanstående fyra avkodarlägen enligt antalet anslutna högtalare för att sörja för bästa möjliga ljudkvalitet vid ljudåtergivning med Dolbys akustik: • Avkodarläget NORMAL Välj avkodarläget NORMAL efter anslutning av främre och bakre samt en mellersta högtalare med låg kapacitet. Basen via mellersta kanalen återges via de främre högtalarna, beroende av att den mellersta högtalarens kapacitet är för låg för basåtergivning. Främre högtalare (V) Bakre högtalare (V) • Avkodarläget WIDE Välj avkodarläget WIDE efter anslutning av främre och bakre högtalare och en mellersta högtalare med hög kapacitet. Detta möjliggör överlägsen ljudkvalitet vid ljudåtergivning med Dolbys akustik. Främre högtalare (V) Bakre högtalare (V) • Avkodarläget PHANTOM Välj avkodarläget PHANTOM efter anslutning av främre och bakre högtalare, men ingen mellersta högtalare. Ljudet via mellersta kanalen återges via de främre högtalarna. Främre högtalare (V) Bakre högtalare (V) Mellersta högtalare Mellersta högtalare Främre högtalare (H) Bakre högtalare (H) Främre högtalare (H) Bakre högtalare (H) Främre högtalare (H) Bakre högtalare (H) • Avkodarläget 3 CH LOGIC Välj avkodarläget 3 CH LOGIC efter anslutning av främre och mellersta högtalare, men inga bakre högtalare. Ljudet via de bakre kanalerna återges via de främre högtalarna, vilket möjliggör ljudåtergivning med Dolbys akustik utan att använda bakre högtalare. Främre högtalare (V) Mellersta högtalare Främre högtalare (H) Fördröjningstid Tidsskillnaden mellan ljudets återgivning via främre och bakre högtalare. Känslan av närvaro förstärks genom att välja korrekt fördröjningstid för ljudåtergivning via de bakre högtalarna. Välj en längre fördröjningstid när de bakre högtalarna placerats i ett litet rum eller nära lyssningsläget och en kortare när de bakre högtalarna placerats i ett stort rum eller på längre avstånd från lyssningsläget. Avkodningskretsen DOLBY PRO LOGIC Ett avkodningssystem som standardiserats för tv-program och filmer som kodats med DOLBY SURROUND. Jämfört med det tidigare systemet förbättrar Dolbys nya avkodare PRO LOGIC ljudbilden genom att använda fyra olika kanaler: en för ljudeffekter utanför bildskärmen, en för dialogerna i filmen, en för vänster-höger-panorering och den sista för musiken. Dessa kanaler styr ljudet för att understryka det som händer på bildskärmen. För att verkligen utnyttja den fördel, den inbyggda avkodarkretsen PRO LOGIC i denna förstärkare erbjuder, borde minst ett par bakre högtalare och/eller en mellersta högtalare anslutas. Dessutom måste det korrekta avkodarläget enligt antalet högtalare väljas. Kretsanordningen DOLBY SURROUND Ett kodnings- och avkodningssystem för hemelektronik, som möjliggör avkodning av extra kanaler på till exempel ett videoband, på vilket ljudet i de inspelade videofilmerna och tv-programmen kodats på ljudspåren med hjälp av detta system. Detta möjliggör återgivning av ljudeffekter och eko helt verklighetstroget. Ljudfältet PRO LOGIC, som lagrats i förstärkarens minne, är avsett för ljudåtergivning med Dolbys akustik. Vi rekommenderar efter anslutning av ett par bakre och/eller en mellersta högtalare val av det korrekta avkodarläget för Dolbys avkodare PRO LOGIC för att skräddarsy ljudåtergivningen med Dolbys akustik enligt lyssningsmiljön och verkligen kunna njuta av den fördel kretsanordningen DOLBY SURROUND erbjuder. Effektnivå är en kombination av nivåerna på reflekterat ljud och efterklang. Effektnivån kan ändras med sex nivåsteg. Lyssningsrummet får en känsla av livlighet och närvaro allteftersom effektnivån höjs och blir stillsammare allteftersom effektnivån sänks. Parameter Variabler, som skapar en viss ljudbild, som t. ex. tonklang och fördröjningstid. Med hjälp av ljudparametrar, genom att ändra deras nivåer, är det möjligt att skräddarsy önskat, förvalt ljudfält eller fler för att simulera en viss lyssningsmiljö. Programmerbar fjärrkontroll Fjärrstyrningssignaler, andra tillverkares infraröda fjärrkontroller använder, kan lagras i minnet på vissa knappar på medföljande fjärrkontroll. Efter lagring i minnet av önskade fjärrstyrningssignaler kan denna fjärrkontroll användas för fjärrstyrning av andra tillverkares anslutna ljud/videokällor, utöver Sonys anslutna källor. Ljudfält Ett ljudfält återger ljudfältet från en ljudkälla eller akustiken i en lyssningsmiljö genom att återge det direkta och de indirekta ljuden för att simulera akustiken i en viss lyssningsmiljö. Sex förvalda ljudfält har lagrats i minnet på denna förstärkare, så som PRO LOGIC, MOVIE, MUSIC 1, MUSIC 2, SPORTS och GAME, för ljudåtergivning med olika slags simulerade akustiker. Stationsnamn Stationsnamn kan ges till förinställda radiostationer. Förinställda radiostationer kan gropperas genom att de ges samma stationnamn. Förvalda ljudfält Ljudet består av tre element: nämligen direkt ljud, reflekterat ljud och efterklang. Akustiken i lyssningsmiljön påverkar det sätt dessa tre ljudelement återges. Dessa ljudelement har kombinerats på ett sådant sätt att det faktiskt är möjligt att uppskatta storleken på och typen av till exempel en konserthall. • Olika typer av ljud Reflekterat ljud • Hur ljudet överförs till högtalarna Direkt ljud Nivå Direkt ljud Reflekterat ljud Efterklang Efterklang Tidsfördröjning för reflekterat ljud Tid 45 S