Views
9 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Allemand

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Allemand

Gereedmaken en gebruik

Gereedmaken en gebruik van de afstandsbediening Vastleggen van de bedieningscode voor een TVtoestel Vastleggen van de code voor een Sony TV Als uw Sony TV-toestel geschikt is voor bediening met een infrarood-afstandsbediening, en de TV is op de AV 1 ingangsaansluiting van de versterker aangesloten, dan hoeft u de code van de TV niet vast te RETURN leggen. Vastleggen van de code voor een TV van een ander merk dan Sony Volg de onderstaande aanwijzingen om te zorgen dat uw TV-toestel automatisch wordt ingeschakeld, telkens wanneer u de versterker aan zet. Bedieningscodes vastleggen 1 Schakel de versterker en het TV-toestel in. Zet de ingangskeuzeschakelaar van de TV in de stand voor video-weergave (AV1). TV IR SET 2 Klik op “FUNCTION” in het hoofdmenu. FUNCTION ALL OFF S RETURN O VOL U N + D – SUB USER 0 ( ) p P = + 3 Klik op “TV SET”. FUNCTION SELECT VIDEO 1 DAT/MD VIDEO 2 CD VIDEO 3 TUNER L D PHONO SATL TAPE MACRO 1 MACRO 2 TV SET EXIT 4 Klik op “OTHER TV” (of klik op “Sony TV” voor het vastleggen van de code voor een Sony TV). GRAPHIC POSITION Bij gebruik van een Sony TV De bedieningscode voor het TV-toestel wordt automatisch vastgelegd en daarmee is het vastleggen kompleet. (Klik op “RETURN” of “EXIT” om het menu te verlaten.) Alvorens u nu doorgaat met stap 5, dient u de infrarood-sensor van het TV-toestel af te dekken, om fouten in de bediening te voorkomen. Anders zouden tijdens het programmeren plotseling de aanduidingen van het scherm kunnen verdwijnen. 5 Klik op “START”. TV MONITOR SET TV IR SET Sony TV OTHER TV GRAPHIC POSITION TV MONITOR SET Sony START EXIT EXIT 6 Wanneer nu de aanduiding “PUSH YOUR COMMANDER” op het TV-scherm verschijnt, drukt u op de toets van de televisieafstandsbediening die overeenkomt met de bedieningsfunktie aangegeven op het TV-scherm. De aanduiding “CHANNEL 0” dient voor het inschakelen van het TV-toestel, dus druk hiervoor op de aan/uit-schakelaar van de televisieafstandsbediening. RETURN TV IR SET TV OTHER TV TV IR SET CHANNEL 0 POWER OFF WIDE TV DISPLAY MODE PUSH YOUR COMMANDER CODE CLEAR EXIT

Gereedmaken en gebruik van de afstandsbediening Voor het programmeren van de afstandsbedieningscode richt u de afstandsbediening op de infrarood-sensor van de versterker van een afstand van niet meer dan 10 cm en houdt u de toets op de afstandsbediening ongeveer 5 sekonden lang ingedrukt, tot er op het TV-scherm “RELEASE YOUR COMMANDER” wordt aangegeven. Infrarood-sensor Houd de afstandsbediening horizontaal recht op de infrarood-sensor gericht tot de bedieningscode is geprogrammeerd. Als u de afstandsbediening tijdens het programmeren scheef houdt of beweegt, kan de bedieningscode niet naar behoren worden geprogrammeerd. 7 Herhaal deze werkwijze voor alle andere toetsen die op het TV-scherm worden aangegeven. Als er een afstandsbedieningscode niet naar behoren is geprogrammeerd, zal die code op het TV-scherm blijven knipperen. • Wissen van alle afstandsbedieningscodes 1 Klik op “ALL IR CODE CLEAR”. Ter bevestiging wordt er “Are you sure?” aangegeven. 2 Klik op “YES” om alle afstandsbedieningscodes te wissen. Er verschijnt dan “CODE CLEAR!” op het scherm. Als u bij nader inzien de codes niet wilt wissen, klikt u op “NO”. Opmerkingen • Het kan zijn dat nog niet alle afstandsbedieningscodes naar behoren zijn geprogrammeerd, ook al verschijnt er “RELEASE YOUR COMMANDER” op het TV-scherm. Als een bepaalde funktie niet goed werkt, kunt u proberen de bedieningscode nogmaals vast te leggen. Als het opnieuw programmeren van de code nog steeds niet het gewenste resultaat heeft, volgt u dan de aanwijzingen onder “Overnemen van codes van een andere afstandsbediening (USER IR instelling)” op blz. 20. • Met bepaalde TV-toestellen van andere merken zult u de ZOOM toets niet goed kunnen programmeren. Voor die funktie zult u dan de afstandsbediening van het TV-toestel zelf moeten gebruiken. Overschakelen van een ander merk TV op een Sony TV Verbind de MONITOR OUT aansluiting van de versterker met de VIDEO 1 ingangsaansluiting van het Sony TV-toestel. Volg de aanwijzingen 1 t/m 3 en klik dan in stap 4 op de aanduiding “SONY TV”. Terugkeren naar het hoofdmenu Klik op “EXIT”. Terugkeren naar het voorgaande menu Klik op “RETURN”. Wissen van de afstandsbedieningscodes van het TVtoestel Klik op een “CODE CLEAR” aanduiding. • Wissen van een enkele afstandsbedieningscode 1 Klik eerst op “SINGLE IR CODE CLEAR”. 2 Klik vervolgens op de toetscode die u wilt wissen. Ter bevestiging wordt er “Are you sure?” aangegeven. 3 Klik nu op “YES” om de code te wissen. Er verschijnt dan “CODE CLEAR!” op het scherm. Als u bij nader inzien de code niet wilt wissen, klikt u op “NO”. Om nog een andere code te wissen, herhaalt u de stappen 2 en 3. • Wissen van alle codes voor het TV-toestel 1 Klik op “TV IR CODE CLEAR”. Ter bevestiging wordt er “Are you sure?” aangegeven. 2 Klik op “YES” om alle TV-bedieningscodes te wissen. Er verschijnt dan “CODE CLEAR!” op het scherm. Als u bij nader inzien de codes niet wilt wissen, klikt u op “NO”. 15 NL