Views
8 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Allemand

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Allemand

2 Druk op de

2 Druk op de funktiekeuzetoets voor de gewenste beeld- of geluidsbron: Basisbediening Voor het bekijken of luisteren naar Laserdiscs Satelliet-uitzendingen Digitale DAT cassettes of minidiscs (MD) Compact discs (CD) Radioprogramma's Grammofoonplaten Opnemen Afspeel-apparaat (weergavebron) 24 NL Drukt u op Videocassettes VIDEO 1, VIDEO 2 of VIDEO 3 Gewone muziekcassettes LD SATL DAT/MD TAPE MONITOR CD TUNER PHONO 3 Schakel de weergavebron in, zoals bijvoorbeeld de compact disc speler en start het afspelen ervan. Voor luisteren via een hoofdtelefoon Sluit de hoofdtelefoon aan op de PHONES stekkerbus en zet de SPEAKERS luidsprekerschakelaar in de “OFF” stand. Deze versterker maakt opnemen naar en van apparatuur die hierop is aangesloten bijzonder eenvoudig. U hoeft de audio/video-apparatuur voor weergave en opname niet direkt op elkaar aan te sluiten: als eenmaal een weergavebron op de versterker is gekozen, is maken en monteren van opnamen via de beeldscherm-bediening mogelijk op dezelfde wijze als u zou doen met gebruik van de bedieningsorganen op elk apparaat. Kontroleer, alvorens u begint, of alle apparatuur naar behoren is aangesloten. ç c ç: Audio-signaalstroom c: Video-signaalstroom ç c Opname-apparaat (cassettedeck, DAT deck, minidisc-recorder videorecorder) Via deze versterker kunt u geluidsopnamen maken op een cassette, een Digital Audio Tape cassette, een minidisc of een videocassette, enz. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw cassettedeck, DAT deck of of andere opnameapparatuur voor nadere bijzonderheden. 1 Klik op “FUNCTION” in het hoofdmenu. 2 Klik op de weergavebron waarvan u wilt opnemen (bijv. op “LD” voor opnemen van een laserdisc). 3 Klik op “SUB”. SUB USER 0 ( ) p P = + 4 Klik op “REC EDIT”. S O U N D FUNCTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/0 SIDE A SIDE B REC EDIT EXIT VOL + – USER 0 ( ) p P = + 5 Klik op de naam van het opname-apparaat waarop u wilt opnemen (bijv. “VIDEO 1” voor een videorecorder). S O U N D PLAYER RECORDER FUNCTION TAPE De bedieningsorganen voor beide apparaten verschijnen nu op het TV-scherm, met de aanduiding “PLAYER” voor het weergave-apparaat en “RECORDER” voor het opname-apparaat. S O U N D b Groene pijl RECORDER REC FUNCTION De groene pijl geeft de gekozen weergavebron aan. Tijdens het opnemen moet de groene pijl dus op de “PLAYER” aanduiding wijzen. Als u tijdens het opnemen klikt op een bedieningstoets van het “RECORDER” opname-apparaat, stopt de weergave van de “PLAYER” weergavebron. +10 VIDEO 1 VIDEO 2 DAT / MD VIDEO 1 EXIT L D = ( + p P 0 ( ) p P EXIT ALL OFF ALL OFF VOL + – ALL OFF VOL PLAYER + –

Basisbediening 6 Plaats een voor opnemen geschikte cassette of minidisc in het opname-apparaat en stel indien nodig het opnamenivo in. 7 Klik op de “REC” toets om met opnemen te beginnen en klik dan op het ( weergavesymbool van de “PLAYER” weergavebron. Nu begint het opnemen. FUNCTION ALL OFF Gebruik van de automatische uitschakel-sluimerfunktie U kunt deze versterker instellen op het automatisch uitschakelen na een door u gekozen tijdsduur. 1 Klik op “FUNCTION” in het hoofdmenu. 2 Klik op “SLEEP”. S O U N D b RECORDER VIDEO 1 0 ( ) p P REC L D = ( + p P EXIT VOL PLAYER + – FUNCTION SELECT VIDEO 1 DAT/MD VIDEO 2 CD VIDEO 3 TUNER L D PHONO SATL TAPE MACRO 1 MACRO 2 Bediening van het opname-apparaat (behalve voor opnemen) Klik op “RECORDER”. Nu wordt de “RECORDER” de weergavebron en kunt u de “RECORDER” bedieningsorganen gebruiken om de band terug te spoelen, de opnamen weer te geven, enz. Klik op “PLAYER” wanneer u wilt terugkeren naar de oorspronkelijke weergavebron. Meeluisteren naar het opgenomen geluid tijdens opnemen met een 3-koppen cassettedeck 1 Klik op “EXIT”. 2 Klik op “FUNCTION” in het hoofdmenu. 3 Klik op “TAPE”. Stoppen met opnemen Klik op het p stop-symbool voor het opname-apparaat. Terugkeren naar het hoofdmenu Klik op “EXIT”. Opmerkingen • Tijdens opnemen zal er geen geluid worden weergegeven door het opname-apparaat, ook al zijn alle bedieningstoetsen van het opname-apparaat wel operationeel. • Als u tijdens het opnemen klikt op de “RECORDER” toets, stopt de weergave van de “PLAYER” weergavebron. • Als u het “REC EDIT” menu verlaat door een klik op “FUNCTION”, “SOUND” of “EXIT”, gaat het opnemen door, maar de bediening wordt ingesteld op de “PLAYER” weergavebron, ook al had u eerder op de “RECORDER” geklikt. • Als u tijdens opnemen het “FUNCTION SELECT” menu opent en op een andere weergavebron klikt, zal vanaf dat moment de nieuw gekozen weergavebron worden opgenomen. • Bij bepaalde cassettedecks moet u de r REC toets en de ( weergavetoets tegelijk indrukken om met opnemen te beginnen. Om in het beeldscherm-menu het opnemen te kunnen starten met een klik op een enkele “toets”, dient u de bedieningscode voor de opnamestart vast te leggen zoals beschreven in stap 1 t/ m 7 onder “Vastleggen van codes voor andere merken dan Sony” (op blz. 16 t/m 19), zowel voor een Sony cassettedeck als voor een cassettedecks van een ander merk. • Het geluidssignaal dat binnekomt via de TAPE aansluitingen op het achterpaneel kan niet worden opgenomen op enig opname-apparaat. • Bij opnemen met een digitaal DAT cassettedeck of een minidisc-recorder aangesloten op de DAT/MD REC OUT aansluitingen zal het bijregelen van het geluid geen effekt hebben op het opgenomen geluid. SLEEP 3 Klik enkele malen op “TIMER” om de sluimertijd in te stellen waarna de versterker zal worden uitgeschakeld. De aanduiding van de sluimertijd verspringt als volgt: SLEEP TIMER SETTING HOUR RETURN MIN De sluimertijd, tot het apparaat zichzelf uitschakelt, is vrij instelbaar Klik op + of – om de sluimertijd tot op de minuut precies in te stellen, tot een maximum van 5 uren. Terugkeren naar het hoofdmenu Klik op “EXIT”. SEC 2 : 00 : 00 SLEEP – + Terugkeren naar het voorgaande menu Klik op “RETURN”. EXIT EXIT n 2:00:00 n 1:30:00n 1:00:00 n 0:30:00 n OFF Wanneer de sluimerfunktie is ingeschakeld De aanduiding “SLEEP” verschijnt linksboven in het hoofdmenu. SLEEP FUNCTION ALL OFF De resterende tijdsduur tot de versterker uitschakelt is gemakkelijk te kontroleren Klik eerst op “FUNCTION” en dan op “SLEEP”. De resterende sluimertijd verschijnt dan in het uitleesvenster. 25 NL