Views
7 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Allemand

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Allemand

5 Klik op “BASS” +

5 Klik op “BASS” + of – om de weergave van de lage tonen naar wens aan te passen en klik op “TREBLE” om de weergave van de hoge tonen naar wens aan te passen. Gebruik van akoestiekeffekten SUR EDIT +10 dB -10 dB FLAT +10 -10 STD VOL BASS + TREBLE + + – – – RETURN EXIT Beginnen met bijregelen uitgaande van een vlakke frekwentiekarakteristiek Klik op “FLAT”. Terugstellen van het bijgeregelde klankbeeld op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen Klik op “STD”. Terugkeren naar het hoofdmenu Klik op “EXIT”. Terugkeren naar het voorgaande menu Klik op “RETURN”. Bijregelen van de geluidssterkte Klik op “VOL” + of –. Bijregelen van de akoestiek-parameters Stel de akoestiek-parameters zo in dat de geluidsweergave met de akoestiekeffekten in uw 30 NL Opmerking Bij het bijregelen van de parameter kunnen er wel eens bijgeluiden klinken. luisterkamer het best klinkt. U kunt voor elk klankbeeld de geluidssterkte van de luidsprekers en het totaal effektnivo naar wens instellen. Voor het instellen van de parameters van het PRO LOGIC akoestiekeffekt volgt u de aanwijzingen onder “Optimaal benutten van Dolby Pro Logic Surround geluid” op blz. 28. 1 Start de weergave van de geluidsbron en klik op “SOUND” in het hoofdmenu. 2 Klik op het genre of type klankbeeld dat u wilt bijregelen. Hierbij wordt automatisch het laatst gekozen klankbeeld in dat genre ingeschakeld. 3 Klik enkele malen op “MODE” als u een ander klankbeeld in het gekozen genre wilt bijregelen. 4 Klik op “SUR”. Nu verschijnt het “SUR EDIT” menu. Bijregelen van de geluidssterkte van de luidsprekers Klik op “LEVEL” en klik dan op + of – om de geluidssterkte van de diverse luidsprekers naar wens in te stellen. REAR RETURN Bijregelen van het effektnivo Klik op “EFFECT” en klik dan op “UP” of “DOWN” om de totaalindruk van het akoestiekeffekt meer op de voorgrond te halen of af te zwakken. DOWN RETURN SUR EDIT 0 dB SUR EDIT SUR EFFECT Terugstellen van het bijgeregelde klankbeeld op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen Klik op “STD”. Terugkeren naar het hoofdmenu Klik op “EXIT”. Terugkeren naar het voorgaande menu Klik op “RETURN”. Bijregelen van de geluidssterkte Klik op “VOL” + of –. EFFECT EXIT VOL Opmerking Telkens wanneer u nieuwe instellingen maakt voor een klankbeeld, komen de eerdere instellingen ervan te vervallen. UP LEVEL + – +– EXIT VOL + –

Uitgebreide bedieningsfunkties Uitgebreide bedieningsfunkties Gebruik van de indexfunkties Met de indexfunkties van het menusysteem kunt u de namen in het funktiemenu, in de lijst met voorkeurzenders en in de lijst van compact discs in een CD-wisselaar geheel naar eigen inzicht invullen. Voor elke funktietoets kunt u een symbool en een naam van maximaal acht letters kiezen, evenals voor elke radiozender, en voor de (maximaal 200) compact discs of groepen van CD’s in een CD-wisselaar kunt u namen van ten hoogste 12 letters invoeren. Aanpassen van symbolen en namen van de weergavebron-keuzetoetsen 1 Klik op “FUNCTION” in het hoofdmenu. Nu verschijnt het “FUNCTION SELECT” menu op het scherm. 2 Klik op “INDEX”. Het “INDEX SETTING” menu verschijnt. FUNCTION SELECT 6 Voer nu een nieuwe naam in voor de betreffende weergavebron, door achtereenvolgens op elke letter van de naam te klikken. De naam wordt automatisch vastgelegd. A B F G K L P Q U V CAPS RETURN INDEX SETTING C H M R W D I N S X B E J O T Y 1 4 7 Invoeren van een spatie in de naam Kilk op de spatiebalk onder de letters. Overschakelen tussen hoofdletters en kleien letters Kilk op “CAPS”. Bij een vergissing in de letterkeuze Klik op de ? of / pijl om de cursor te verplaatsen naar de letter die u wilt wijzigen en klik dan op de juiste letter (of klik op de spatiebalk om de letter te wissen). / Z Terugkeren naar het voorgaande menu Klik op “RETURN”. b 2 5 8 0 – EXIT 3 6 9 * + Terugkeren naar het hoofdmenu Klik op “EXIT”. 3 Klik op het symbool dat u wilt wijzigen. 4 Klik in het symbolen-menu op het nieuwe symbool dat u wilt gebruiken en klik dan op “RETURN”. 5 Klik op de weergavebron-keuzetoets waarvan u de naam wilt aanpassen. INDEX SETTING INDEX EXIT Invoeren van namen voor de voorkeurzenders voor een Sony tuner met afstandsbediening Met een Sony tuner die geschikt is voor afstandsbediening kunt u voor elk van uw vastgelegde voorkeurzenders een zendernaam invoeren, zodat u ze in het bedieningsmenu rechtstreeks kunt kiezen. 1 Klik op de “LIST TUNER” toets in het “INDEX SETTING” menuscherm. INDEX SETTING VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3 LD SATL MACRO 1 DAT / MD CD TUNER PHONO TAPE MACRO 2 LIST LIST TUNER RETURN EXIT RETURN EXIT Nu verschijnt een lijst voor de voorkeurzenders. Klik op A, B of C om een zendergroep te kiezen. Klik vervolgens op een cijfer van 0 tot 9 om in te stellen op de voorkeurzender waarvoor u een naam wilt invoeren. (wordt vervolgd) 31 NL