Views
8 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Allemand

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Allemand

Presentation

Presentation Bildskämsmenyerna för styrning av ljud/videokällor Den intregrerade förstärkaren TA-VE800G för styrning av ljud/videoanläggning har ett unikt gränssnitt. Efter förstärkarens anslutning till en tv, visas olika menyer på tv:ns bildskärm. Använd dessa menyer för att styra de olika anslutna källorna. Använd fjärrkontrollen för att flytta på handen på menyerna och välja önskade ikoner/rader på menyerna. Menyerna används för att styra ljud/videokällor samt andra fjärrstyrningsbara produkter, som t. ex. släcka/tända lampor o.s.v. Vi hänvisar till sid. 6 angående detaljer. 4 S Egenskaper M m M PUSH ENTER m

Presentation Ett stort antal förvalda ljudfält, bl. a. Dolby Pro Logic för bioljud Återgivning av realistiskt ljud, tack vare 12 förvalda ljudfält (som t. ex. HALL, THEATER, ARENA o.s.v.) som väljs på menyn SOUND FIELD SELECT. Denna förstärkare har en inbyggd avkodare, Dolby Pro Logic, för avkodning och återgivning av realistiskt bioljud, med samma akustik som den som upplevs på bio. Styrning av CD-växlare Anslut en av Sonys CD-växlare med in/utgångarna CTRL-A1 till denna förstärkare. Det möjliggör visning av skivuppgifter, som lagrats i CD-växlarens minne, i alfabetisk, numerisk följd eller skivgruppsföljd. Det är också möjligt att välja önskad CD för uppspelning på menyn för CD-växlarens styrning genom att använda förstärkarens fjärrkontroll. 5 S