Views
8 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Néerlandais

Förvalda ljudfält och

Förvalda ljudfält och deras tillämpning Återgivning av realistiskt Dolby bioljud Välj först lämpligt avkodarläge enligt antalet högtalare och högtalarnas placering för att kunna njuta av realistikt Dolby bioljud. Styr nivån i ljudet via högtalarna till samma nivå och ställ in fördröjningstiden. Observera att minst ett par extra högtalare och/eller en mellersta högtalare måste anslutas till förstärkaren för att göra de följande inställningarna. Val av avkodarläge Det är möjligt att välja mellan fyra olika avkodarlägen: PHANTOM, 3 CHANNEL LOGIC, NORMAL och WIDE. Lägena väljs enligt antalet anslutna högtalare och deras placering. Välj det läge som passar den högtalaranläggning som anslutits till förstärkaren. 1 Klicka på SOUND på huvudmeny. 2 Klicka på PRO LOGIC för att välja ljudfältet PRO LOGIC: SOUND FIELD SELECT PRO LOGIC MODE VOL SOUND FIELD ON OFF + BASS BOOST ON OFF – EXIT 3 Klicka på SUR. Menyn SUR EDIT för Dolbys bioljud visas på bildskärmen. Val av ljudfältet PRO LOGIC: SOUND FIELD SELECT PRO LOGIC MUSIC 2 MOVIE SPORTS MUSIC 1 GAME MODE VOL SOUND FIELD ON OFF + BASS BOOST ON OFF – SUR EXIT 28 S 4 Klicka lämpligt antal gånger på C MODE för att välja önskat avkodarläge enligt nedanstående tabell: Antalet anslutna högtalare CENTER REAR RETURN Främre och bakre högtalare, ingen mellersta högtalare: Främre och mellersta högtalare, inga bakre högtalare: Främre och bakre högtalare samt en mellersta högtalare med låg kapacitet: Främre och bakre högtalare samt en mellersta högtalare med samma prestanda som de främre högtalarna: Välj SUR EDIT 0 dB + – C MODE VOL 0 dB PHANTOM 3 CH LOGIC (3 channel logic) NORMAL WIDE + – +– så att EXIT ljudet via den mellersta kanalen sänds ut via de främre högtalarna. ljudet via de bakre kanalerna sänds ut via de främre högtalarna. basen via den mellersta kanalen sänds ut via de främre högtalarna (på grund av att den mellersta högtalaren har för låg kapacitet för basåtergivning). För vid ljudåtergivning med Dolbys Pro logic akustik till alla högtalare. Styrning av volymbalans i ljudet via de anslutna högtalarna Med hjälp av testtonen är det möjligt att styra volymen i ljudet via varje högtalare till samma volymnivå. (Styrning av volymnivå krävs inte när prestandan hos varje ansluten högtalare är densamma.) När knapparna på fjärrkontrollen används är det möjligt att styra volymbalansen från lyssningsläget. 1 Klicka på TEST. Testonen återges via högtalarna i följd. Namnet på högtalaren, som återgav testtonen senast, visas på menyn: CENTER SUR EDIT 0 dB + – TEST

Förvalda ljudfält och deras tillämpning 2 Lyssna på testtonen och styr volymnivåerna i ljudet via de olika högtalarna så att nivåerna styrs till samma nivå vid lyssningsläget. • Vrid på BALANCE på förstärkarens framsida för att styra volymbalansen mellan främre, höger och vänster högtalare. • Styrning av volymnivå i ljudet via mellersta högtalare: klicka på CENTER + eller –. • Styrning av volymnivå i ljudet via bakre högtalare: klicka på REAR + eller –. Återgång till inställningarna, som förvaldes före stereons leverans från fabriken, på senast vald meny Klicka på STD. Styrning av tonklangen Det är möjligt att styra basen och diskanten i ljudet, som återges vid högtalarna. Följ anvisningarna under nedanstående rubrik Styrning av tonklang här nedan. 3 klicka på TEST för att koppla ur testtonen. Samtidig styrning av nivåerna via samtliga, anslutna högtalare Använd MASTER VOLUME på förstärkarens framsida. Val av fördröjningstid Ljudkvaliteten vid ljudåtergivning med Dolbys akustik förbättras genom att ljudet till bakre högtalare fördröjs (fördröjningstid DELAY). Styrning av fördröjningstid görs med steg på 0,1 m.sek. Räckvidden vid styrning av fördröjningstid är från 15 till 30 ms. När de bakre högtalarna till exempel har placerats i ett stort rum eller på långt avstånd från lyssningsläget, rekommenderar vi val av en kortare fördröjningstid. 1 Återge ett källjud som kodats med DOLBY SURROUND. 2 Klicka på DELAY: CENTER SUR EDIT 0 dB 3 Klicka på SHORT eller LONG för att styra fördröjningstiden: SUR EDIT + – DELAY Skräddarsydda ljudfält Varje ljudfält består av en ekvalisator bas, mellanregister eller diskant och parametrar för ljudåtergivning med simulerad akustik - ljudvariabler som tillsammans skapar en ljudbild. Ljudfälten kan skräddarsys genom att ändra volymbalansen (LEVEL) och effektnivån (EFFECT) för att anpassa tonklangen till musiktypen. Efter att parametrarna ändrats kvarhålls inställningarna i minnet upp till cirka en vecka efter att förstärkarens nätkabel dragits ut ur nätottaget. Styrning av tonklang Styr tonklangen i ljudet via de anslutna främre, mellersta och bakre högtalarnas till optimala nivåer. Tonklangen i ljudet enligt alla ljudfält omfattande Dolby-bioljudet, kan ändras. 1 Starta ljudåtergivningen på vald källa. Klicka på SOUND på huvudmenyn. 2 Klicka på önskad musiktyp till vilken ljudfältet, vars inställningar skall ändras, tillhör. Det senast valda ljudfältet inom den musiktypen visas på bildskärmen. DELAY DELAY 3 Klicka lämpligt antal gånger på MODE för att välja inställningen som skall ändras. SHORT LONG VOL + – 4 Klicka på TONE. Menyn TONE EDIT visas: RETURN EXIT SOUND FIELD SELECT Återgång till huvudmenyn Klicka på EXIT. PRO LOGIC MOVIE MUSIC 1 MUSIC 2 SPORTS GAME Återgång till föregående meny Klicka på RETURN. MODE SOUND FIELD BASS BOOST ON ON OFF OFF VOL + – TONE EXIT (forts.) 29 S