Views
8 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Néerlandais

Olika styrsätt och

Olika styrsätt och inställningar Ändring av känslighet vid fjärrstyrning 1 Klicka på FUNCTION på huvudmenyn. Menyn FUNCTION SELECT visas. 2 Klicka på SET UP. SET UP AUTO PLAY FLASHER IR OUTPUT AUTO OSD ERASE POINTER ONLY DEMO FEELING 1 2 3 4 5 RETURN EXIT Återgång till huvudmenyn Klicka på EXIT. Återgång till föregående meny Klicka på RETURN. Valet kan göras mellan fem olika nivåer. Rörelsehastigheten av handen på menyerna styrs av vald nivå. 3 Klicka på önskad nivå från FEELING 1 till 5 för att välja önskad nivå. Ju högre nummer du väljer, desto snabbare rör sig handen på menyerna: Val av parametrar för menyvisning Följ de nedanstående anvisningarna för att välja AUTO OSD ERASE, POINTER ONLY eller DEMO. Övergång till IR OUTPUT kan också göras när den medföljande, extra IR-överföraren används. 1 Klicka på FUNCTION på huvudmenyn. Menyn FUNCTION SELECT visas. 2 Klicka på SET UP. 3 Klicka på AUTO OSD ERASE ON eller OFF, POINTER ONLY SET eller DEMO START för att välja önskat sätt. Klicka vid behov på IR OUTPUT ON eller OFF: RETURN SET UP AUTO PLAY FLASHER IR OUTPUT AUTO OSD ERASE POINTER ONLY DEMO FEELING ON OFF ON OFF SET START EXIT AUTO OSD ERASE: Detta är ett praktiskt val under laserskivspelarens styrning, beroende på att också kapitelnumren visas. Efter val av detta läge slocknar menyn för styrning av vald källa när du trycker in och hålller styrknappen på fjärrkontrollen intryckt. Menyn visas så fort styrknappen släpps upp. POINTER ONLY: Handen på menyn kan användas för att peka på olika knappar och ikoner på menyn under pågående demonstration o.s.v. När du klickar på POINTER ONLY, slocknar menyn, utom handen och EXIT. Håll styrknappen på fjärrkontrollen intryckt för att frysa handen.

Olika styrsätt och inställningar DEMO: Efter val av DEMO börjar demonstrationen som visar de olika funktionerna på denna förstärkare. Observera att under pågående demonstration raderas uppgifterna (som t. ex. ljudparametrarna för styrning av olika ljudfält) som lagrats i minnet. Koppla in demonstationen när inget data lagrats i minnet. Klicka på START för att starta demonstrationen. Tryck två eller tre gånger på styrknappen på fjärrkontrollen eller slå av förstärkaren för att koppla ur demonstrationen. IR OUTPUT: Efter val av OFF, sänds fjärrstyrningssignalerna endast ut via utgången IR OUT på baksidan. IR-överföraren på framsidan överför inga signaler. IR OFF visas på huvudmenyn efter val av läget OFF på raden IR OUTPUT. I normalt fall skall ON väljas på denna rad. Ändring av menyläge på bildskärmen GRAPHIC POSITON möjliggör ändring av menyläget på bildskärmen. 1 Klicka på FUNCTION på huvudmenyn. Menyn FUNCTION SELECT visas. 2 Klicka på TV SET. 3 Klicka på GRAPHIC POSITION. Menyn för ändring av menyläget visas: TV IR SET TV MONITOR SET Återgång till huvudmenyn Klicka på EXIT. Återgång till föregående meny Klicka på RETURN. GRAPHIC POSITION RETURN SET EXIT Menyn för ändringa av menyläge visas: V B b v EXIT Klicka på kanterna för att ändra menyläget, så att de övre, nedre, högra och vänstra kantlinjerna syns. 4 Klicka på EXIT. Återgång till huvudmenyn Klicka på EXIT. Återgång till föregående meny Klicka på RETURN. 39 S