Views
8 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Néerlandais

Inleiding Basisprincipes

Inleiding Basisprincipes voor de bediening van de versterker De bij de TA-VE800G meegeleverde afstandsbediening gebruikt infrarode stralen voor het doorgeven van de bedieningssignalen aan de versterker en aan de TV voor de beeldschermfunkties. Aangezien de bediening van de versterker geheel verloopt via beeldscherm-keuzemenu’s, dient u allereerst een TV-toestel aan te sluiten. Laserdisc-beeldplatenspeler e.d. Infrarode afstandsbedieningssignalen Videosignaal (signalen van weergavebronnen gekombineerd met beeldscherm-aanduidingen) Videosignaal 3 TA-VE800G S O U N D FUNCTION 2 M m ALL OFF VOL + – Videosignaal SUB USER 0 ( ) p P = + TV of videomonitor Infraroodsensor en signaaldoorzender M ENTER m 1 PUSH Videorecorder e.d. Beeldscherm-bediening 1 De afstandsbediening geeft een infrarood-signaal door bij elke druk op de insteltoets (1 in bovenstaande afbeelding). 2 Dit signaal regelt de beweging van de aanwijzer (het hand-symbool bij 2 in bovenstaande afbeelding) op het bedieningsscherm. 3 Als u de aanwijzer verplaatst naar een symbool op het scherm en u drukt op het midden van de insteltoets, dan geeft de infrarood-signaalzender (3 in bovenstaande afbeelding) de bijbehorende infraroodbedieningscode door aan de betreffende weergavebron. Als het beeldschermmenu niet verschijnt of de aanwijzer niet beweegt bij indrukken van de insteltoets Dan komt waarschijnlijk de infrarode straal van de afstandsbediening niet goed door bij de afstandsbedieningssensor (1 in bovenstaande afbeelding) van de versterker. Ga dan dichter naar de versterker toe of verwijder een eventueel obstakel tussen de afstandsbediening en de versterker. Als de weergavebron niet of nauwelijks reageert Dan komt waarschijnlijk het bedieningssignaal van de infrarood-signaalzender niet goed door bij de afstandsbedieningssensor van de weergavebron. Sluit dan de (bijgeleverde) extra infrarood-signaalzender op de versterker aan en richt deze zender op de problematische weergavebron (zie tevens “Aansluiten van de infrarood-signaalzender” op blz. 8). Als audio/video-apparatuur van een ander merk niet of nauwelijks op de bedieningssignalen reageert, leg dan de code(s) voor de betreffende apparatuur opnieuw in het geheugen van de versterker vast (zie onder “Vastleggen van codes voor andere merken dan Sony” op blz. 16). Het TV-toestel dient slechts voor beeldweergave Voor het TV-kijken dient u de gewenste zender te kiezen op uw videorecorder. Met de videorecorder-bedieningsfunkties in het beeldschermmenu kunt u overschakelen tussen TV-zenders met de afstandsbediening van de versterker. U kunt de TV-zenders wel op het TV-toestel zelf kiezen zolang de versterker is uitgeschakeld, maar dan dient u de afstandsbediening te gebruiken die bij het TV-toestel hoort. 6 NL

Voorbereidingen Voorbereidingen Uitpakken Kontroleer of het onderstaande bijgeleverd toebehoren inderdaad in de verpakking van de versterker aanwezig is: • RM-VR1 afstandsbediening (1) • Sony R6 (AA-formaat) batterijen (2) • Infrarood-signaalzender (1) • Videokabel (1) • Introduktie-handleiding en bedieningsoverzicht (1) Aansluit-overzicht Op dit apparaat kunt u de volgende video- en audioapparatuur aansluiten. Volg voor het aansluiten de aanwijzingen op de tussen haakjes aangegeven bladzijden. Zie voor de plaats en de benaming van de aansluitingen de “Overzicht van het achterpaneel” op bladzijde 41. Aansluiten van luidsprekers (9) Voorluidspreker (L) Aansluiten van een TV/videorecorder (10) Monitor Satelliet-ontvanger Videorecorder Laserdisc-speler Aansluiten van de infrarood-signaalzender (8) Videocamera/ Videospelapparaat Voorluidspreker (R) Achterluidspreker (L) CD-speler Cassettedeck Middenluidspreker Aktieve woofer Achterluidspreker (R) DAT deck/ minidisc-recorder Platenspeler Aansluiten van audio-apparatuur (8) Aansluiten van een TV/videorecorder (10) Vóór het aansluiten • Schakel eerst alle betrokken apparatuur uit, alvorens u begint met het aansluiten ervan. • Sluit de netsnoeren van de apparatuur pas op het stopkontakt aan nadat alle andere aansluitingen in orde zijn. • Steek alle stekkers stevig over de volle lengte in de aansluitbussen, om brom en andere bijgeluiden te voorkomen. • Zorg bij het aansluiten van de audio/videosnoeren dat u links en rechts niet verwisselt: sluit de gele stekkers aan op de gele stekkerbussen (voor het videosignaal); de witte stekkers op de witte stekkerbussen (voor het linker kanaal) en de rode stekkers op de rode stekkerbussen (voor het rechter kanaal). 7 NL