Views
8 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Néerlandais

Gereedmaken en gebruik

Gereedmaken en gebruik van de afstandsbediening Voor een videorecorder van een ander merk Kontroleer of de bijgeleverde afstandsbediening beschikt over een “-/--” toets of een “1-” of “2-” toets voor het invoeren van twee-cijferige zendernummers. Aangezien de “-/--”, “1-” of “2-” codes niet in dit apparaat zijn voorgeprogrammeerd, gaat u als volgt te werk om de betreffende codes met de hand in te voeren. 1 Stel in op het merk videorecorder (zoals beschreven in stap 2 hierboven). 2 Klik op “-/-- 2- CODE SET”. VCR MAKER SETTING EMERSON 1 2 3 4 AKAI 1 2 FISHER 1 2 3 4 GE 1 2 PANASONIC 1 2 JVC 1 2 TOSHIBA 1 2 RCA 1 2 MISTUBISHI 1 2 3 SANYO 1 2 GRUNDIG SHARP HITACHI ZENITH PHILIPS OTHER – / – – 2 – CODE SET RETURN TEST EXIT 3 Wanneer nu de aanduiding “PUSH YOUR COMMANDER” op het TV-scherm verschijnt, drukt u op de toets van de videorecorder-afstandsbediening die overeenkomt met de bedieningsfunktie aangegeven op het TV-scherm (zie voor nadere details stap 6 hieronder). –/–– 2– CODE SETTING 1 –, – / –– CODE – / –– 2 – CODE 2 – PUSH YOUR COMMANDER CODE CLEAR RETURN EXIT 6 Wanneer nu de aanduiding “PUSH YOUR COMMANDER” op het TV-scherm verschijnt, drukt u op de toets van de audio/videoafstandsbediening die overeenkomt met de bedieningsfunktie aangegeven op het TV-scherm. De “ ” aanduiding staat voor de aan/uitschakelaar (POWER). IR CODE SETTING 0 ( ) p P = + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/0 >10 REC PUSH YOUR COMMANDER CODE CLEAR RETURN EXIT Voor het programmeren van de afstandsbedieningscode richt u de afstandsbediening op de infrarood-sensor van de versterker van een afstand van niet meer dan 10 cm en houdt u de toets op de afstandsbediening ongeveer 5 sekonden lang ingedrukt, tot er op het TV-scherm “RELEASE YOUR COMMANDER” wordt aangegeven en de code-programmeeraanduiding dooft. Infrarood-sensor Houd de afstandsbediening horizontaal recht op de infrarood-sensor gericht tot de bedieningscode is geprogrammeerd. Als u de afstandsbediening tijdens het programmeren scheef houdt of beweegt, kan de bedieningscode niet naar behoren worden geprogrammeerd. Herhaal deze werkwijze voor alle andere toetsen die op het TV-scherm worden aangegeven. Na het programmeren van alle afstandsbedieningscodes verschijnt weer het “IR CODE SETTING” menu. Programmeren van speciale afstandsbedieningscodes die niet op het scherm worden aangegeven Zie onder “Overnemen van codes van een andere afstandsbediening (USER IR instelling)” op blz. 20. 7 Herhaal de stappen 3 t/m 6 voor het programmeren van de codes voor andere weergavebronnen en andere apparatuur. Terugkeren naar het hoofdmenu Klik op “EXIT”. Terugkeren naar het voorgaande menu Klik op “RETURN”.

Gereedmaken en gebruik van de afstandsbediening Wissen van afstandsbedieningscodes Klik op een “CODE CLEAR” aanduiding. • Wissen van een enkele afstandsbedieningscode 1 Klik eerst op “SINGLE IR CODE CLEAR”. 2 Klik vervolgens op de toetscode die u wilt wissen. Ter bevestiging wordt er “Are you sure?” aangegeven. 3 Klik nu op “YES” om de code te wissen. Er verschijnt dan “CODE CLEAR!” op het scherm. Als u bij nader inzien de code niet wilt wissen, klikt u op “NO”. Om nog een andere code te wissen, herhaalt u de stappen 2 en 3. • Wissen van alle codes voor het betreffende apparaat (bijvoorbeeld “OTHER CD”) 1 Klik op “(OTHER CD) CODE CLEAR”. Ter bevestiging wordt er “Are you sure?” aangegeven. 2 Klik op “YES” om alle bedieningscodes te wissen. Er verschijnt dan “CODE CLEAR!” op het scherm. Als u bij nader inzien de codes niet wilt wissen, klikt u op “NO”. • Wissen van alle afstandsbedieningscodes 1 Klik op “ALL IR CODE CLEAR”. Ter bevestiging wordt er “Are you sure?” aangegeven. 2 Klik op “YES” om alle afstandsbedieningscodes te wissen. Er verschijnt dan “CODE CLEAR!” op het scherm. Als u bij nader inzien de codes niet wilt wissen, klikt u op “NO”. Opmerkingen • Leg niet de codes voor een zelfde type apparaat (zoals een laserdisc-speler) vast onder meer dan een menu-instelling. • De versterker zendt een infrarood-signaal uit ter blokkering van de automatische weergavestart van bepaalde apparaten, zoals CD-spelers en laserdisc-spelers, die gewoonlijk onmiddellijk met afspelen beginnen zodra ze worden ingeschakeld. Als u deze automatische weergavestart echter wel wilt gebruiken, zet dan de “AUTO PLAY” funktie van de versterker op “ON”. • Zorg dat de infrarood-sensor van de versterker niet wordt blootgesteld aan rechtstreekse zonnestraling of fel licht van een tl-buis. Anders kunnen de afstandsbedieningscodes niet naar behoren worden vastgelegd. • Ook al blijft de stroom geruime tijd onderbroken, met de stekker uit het stopkontakt, de vastgelegde afstandsbedieningcodes zullen ongeveer twee weken lang in het geheugen bewaard blijven. Daarna vervallen de codes en dan verschijnt er “ALL CLEAR!” op het TVscherm, de volgende keer dat u de versterker inschakelt. • Druk niet op een toets van de afstandsbediening die bij de TA-VE800G is bijgeleverd, wanneer er in stap 6 “PUSH YOUR COMMANDER” op het TV-scherm verschijnt. Programmeren van bedieningscodes van de bijgeleverde afstandsbediening kan leiden tot onjuiste werking van de TA-VE800G. Als de afstandsbedieningscodes niet goed blijken te werken • Verricht het programmeren nogmaals om er zeker van te zijn dat de codes juist zijn vastgelegd. • Als u na automatisch vastleggen van de codes voor een videorecorder of laserdisc-speler, door keuze uit de merkenlijst in stap 5, problemen ondervindt met de INPUT of ENTER toetsen of de nummertoetsen, programmeer dan de codes voor het betreffende apparaat handmatig, zoals aangegeven in stap 6. • Bij bepaalde laserdisc-spelers van andere merken kunnen de ) en 0 snelzoektoetsen niet goed werken, na automatisch vastleggen via de merkenlijst in stap 5. Als dit zich voordoet, programmeert u de codes voor de ) en 0 toetsen, plus eventuele andere toetsen van de laserdiscspeler, dan handmatig, zoals aangegeven in stap 6. • Na het programmeren van een weergavebron als “TOSHIBA 2” of “RCA 2” kan het niet mogelijk zijn het TV-toestel in of uit te schakelen met de afstandsbediening van de versterker (de TV wordt dan ook niet ingeschakeld wanneer u klikt op “TEST”). • Het kan zijn dat nog niet alle afstandsbedieningscodes naar behoren zijn geprogrammeerd, ook al verschijnt er “RELEASE YOUR COMMANDER” op het TV-scherm. Als een bepaalde funktie niet goed werkt, kunt u proberen de bedieningscode nogmaals vast te leggen. Als het opnieuw programmeren van de code nog steeds niet het gewenste resultaat heeft, volgt u dan de aanwijzingen onder “Overnemen van codes van een andere afstandsbediening (USER IR instelling)” op blz. 20. • Bepaalde afstandsbedieningscodes met uitzonderlijke golfvormen kunnen hoe dan ook niet worden vastgelegd. 19 NL