Views
7 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Néerlandais

Kiezen van

Kiezen van audio/videoapparatuur Voor het luisteren of kijken naar de weergave van aangesloten apparatuur, gaat u naar het funktiekeuzemenu en klikt u daarin op de gewenste weergavebron. Voordat u begint dient u te zorgen dat: • de apparatuur en zonodig de extra infraroodsignaalzender zorgvuldig op de juiste wijze is aangesloten, zoals beschreven op bladzijden 8 t/m 11. • de afstandsbedieningscodes voor de aangesloten apparatuur zijn geregistreerd, zoals beschreven op blz. 12 t/m 21. • de MASTER VOLUME regelaar helemaal naar links is gedraaid (stand 0), om te voorkomen dat de luidsprekers beschadigd raken. Basisbediening VIDEO 2 VIDEO 3 L D SATL Laserdiscs Satelliet-uitzendingen minidiscs (MD) Compact discs (CD) Radio-uitzendingen 22 NL * 1 Er verschijnen geen bedieningstoetsen wanneer u instelt op “PHONO”. * 2 Bij meeluisteren tijdens het maken van bandopnamen licht het cassettesymbool groen op. Terugkeren naar het hoofdmenu Klik op “EXIT”. 4 Klik op “VOL” + of – om de geluidssterkte naar wens in te stellen. Voor het instellen van het TV-geluid gebruikt u de volumeregeltoets van de televisieafstandsbediening. FUNCTION S O U N D 1 Pak de afstandsbediening op en druk één- of tweemaal op de toets om de versterker in te schakelen. Uw TV-toestel of videomonitor dient nu ook automatisch in te schakelen; als dit niet gebeurt, volgt u dan de aanwijzingen op blz. 14 en 15 voor het programmeren van de in/ uitschakelcode voor de TV of monitor. ( ) 2 Klik op “FUNCTION” in het hoofdmenu. FUNCTION ALL OFF 3 Klik op de gewenste weergavebron. Nu zal de weergavebron beginnen met afspelen. FUNCTION SELECT VIDEO 1 DAT/MD CD TUNER PHONO TAPE MACRO 1 MACRO 2 EXIT Voor TV-kijken of luisteren naar Klikt u op Videocassettes, enz. VIDEO 1, VIDEO 2, of VIDEO 3 LD SATL Digitale DAT cassettes of DAT/MD CD TUNER Grammofoonplaten PHONO * 1 SUB USER 0 p P = + Bedienings “toetsen” VOL + – Bediening van de gekozen weergavebron De bedieningstoetsen onderin het scherm werken net als een afstandsbediening voor de gekozen weergavebron. Klik op de “toets” voor de funktie die u wilt inschakelen. Zie voor nadere bijzonderheden over de bediening van de weergavebron de daarbij geleverde gebruiksaanwijzing. Nog andere bedieningstoetsen voor de gekozen weergavebron tonen Klik op “SUB”. Uitvoeren van bedieningscommando’s die zijn overgenomen van een andere afstandsbediening 1 Klik op “USER”. 2 Klik net zovaak op “A B C D” tot het gewenste bedieningscommando op het scherm wordt aangegeven. 3 Klik op de beeldscherm “toets” voor de gewenste funktie. Zie voor het overnemen van de bedieningscommando’s van een andere afstandsbediening de beschrijving op blz. 20. Dempen van de geluidsweergave Klik op het symbool. Het symbool verandert dan in en licht groen op. In het uitleesvenster van de versterker wordt “MUTE ON” en dan “MUTING” aangegeven. Om weer geluid te horen, klikt u nogmaals op het dempingssymbool. Uitschakelen van het TV-toestel of de videomonitor bij luisteren naar een geluidsbron Klik op het symbool in de linker benedenhoek van het scherm. Zie voor nadere bijzonderheden over het gebruik van de afstandsbediening bij uitgeschakelde TV de beschrijving onder “Op afstand bedienen van geluidsbronnen zonder de TV (FLASHER illuminatie)” op blz. 36. ALL OFF

Basisbediening Uitschakelen van de gekozen weergavebron Klik op “ ” in de hoek linksonder. Uitschakelen van alle aangesloten apparatuur Klik op “ALL OFF ”. Apparaten die worden ingeschakeld door indrukken van de PLAY weergavetoets zullen niet worden uitgeschakeld met een klik op “ALL OFF”, als de “AUTO PLAY” automatische weergavestart is uitgeschakeld (zie blz. 37). In dit geval klikt u eerst op “ ” en dan op de “(” weergavetoets. Als er geen beeldscherm-aanduidingen op het TVscherm verschijnen Dan staat wellicht de ingangskeuzeschakelaar van uw TV-toestel ingesteld op TV” en niet op “VIDEO”. Schakel over naar “VIDEO” op het TV-toestel zelf of met de televisie-afstandsbediening. Opmerkingen • De “AUTO PLAY” automatische weergavestart is bij aflevering vanaf de fabriek ingesteld op automatisch beginnen met afspelen direkt na keuze van de weergavebron. Zie de aanwijzingen op blz. 37 als u deze “AUTO PLAY” weergavestart niet wilt gebruiken. • Apparaten van hetzelfde type zullen met de beeldschermbediening tegelijk worden ingeschakeld en bediend. Als u bijvoorbeeld de beeldscherm-bediening gebruikt om het afspelen van een Sony laserdisc-speler te starten terwijl er nog een tweede Sony laserdisc-speler in de kamer staat, dan zal dit tweede apparaat tegelijk met afspelen beginnen. • Als bepaalde apparatuur niet op de afstandsbedieningssignalen reageert, dan komen waarschijnlijk de signalen van de infrarood-signaalzender niet goed door bij de afstandsbedieningssensor van de weergavebron. In dit geval dient u de infrarood-signaalzender en de apparatuur dichter bij elkaar te plaatsen. • Als u instelt op een geluidsbron terwijl er een videoapparaat als weergavebron is gekozen, schakelt het videobronsignaal automatisch over naar “SATL”. Bekijken van TV-uitzendingen U kunt TV-programma’s bekijken via de TV-afstemeenheid van uw videorecorder terwijl u de beeldscherm-bediening van de versterker gebruikt. 1 Stel in op de betreffende beeldbron (bijv. “VIDEO 2”). 2 Klik op de “TV b” toets uit het rijtje videorecorderbedieningstoetsen onderin het scherm. Dan wordt er overgeschakeld naar de toetsen voor TVontvangst via de videorecorder. 3 Om over te schakelen op een andere TV-zender klikt u op “CH –” of “CH +”. Om de videorecorder te bedienen, klikt u op de “VTR b” toets. Het is aanbevolen na het TV-kijken eerst terug te schakelen naar de bandlooptoetsen van de videorecorder, alvorens u overschakelt naar een andere funktie. Als u rechtstreeks van de TV-bedieningstoetsen terugkeert naar het “FUNCTION SELECT” menu, zal de “AUTO PLAY” weergavekeuze (zie blz. 37) niet werken, de volgende keer dat u instelt op de videorecorder. Direkt kiezen van een TV-zender bij TV-ontvangst via uw videorecorder Klik op “SUB” in het videorecorder-bedieningsmenu om het direkte nummerkeuzescherm te zien. Voor het gebruik van een videorecorder van een ander merk dan Sony dient u eerst de code voor de “-/--” toets of de “1-” of “2-” toets handmatig te programmeren, zoals aangegeven op blz. 17. Deze codes zijn niet in dit apparaat voorgeprogrammeerd. S O U N D FUNCTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 – – / – – 2 – REC EDIT CH INPUT – + EXIT ALL OFF VOL + – USER VCR / Bekijken van TV- of videoprogramma’s Wanneer u naar TV-uitzendingen of videoprogramma’s kijkt, wordt aanbevolen het geluid via de versterker in plaats van via de TV-luidsprekers te laten klinken. Dit stelt u in staat de voordelen van de akoestiek-effekten van de versterker te benutten, zoals Dolby Surround, en biedt u de mogelijkheid de afstandsbediening van de versterker te gebruiken voor het regelen van het geluid. Schakel de TV-luidsprekers uit voordat u begint, zodat u kunt genieten van het akoestiek-geluid van uw versterker. Omschakelen van het video-ingangssignaal van een Sony videorecorder Klik op de “INPUT” toets in het videorecorderbedieningsmenu. Om na het afspelen van een videoband over te schakelen naar een TV-uitzending, stopt u eerst de video-weergave, dan klikt u op “INPUT” en dan gebruikt u de “toetsen” op het scherm om in te stellen op de gewenste TV-zender. Omschakelen van het beeldformaat bij gebruik van een breedbeeld TV-toestel Klik enkele malen op het symbool tot er is ingesteld op het gewenste beeldformaat. Kiezen van een weergavebron met de toetsen op het voorpaneel van de versterker 1 Druk op de POWER schakelaar om de versterker in te schakelen. (wordt vervolgd) 23 NL