Views
8 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Néerlandais

36 NL verschijnen

36 NL verschijnen wanneer u instelt op een geluidsbron. Extra instellingen en aanpassingen Op afstand bedienen van geluidsbronnen zonder de TV (FLASHER illuminatie) De “FLASHER” funktie-illuminatie zorgt dat u geluidsbronnen op afstand kunt bedienen zonder het bedieningsmenu op het TV-scherm, met alleen de afstandsbediening en de toetsen op het voorpaneel van de versterker. Bij indrukken van de insteltoets op de afstandsbediening lichten de indikatorlampjes op het voorpaneel één voor één op. Aan de hand van deze lampjes kiest en regelt u de bedieningsfunkties die in het uitleesvenster van de versterker worden aangegeven. 1 Klik op “FUNCTION” in het hoofdmenu. Nu verschijnt het “FUNCTION SELECT” menu op het scherm. 2 Klik op “SET UP” FUNCTION SELECT SET UP EXIT 3 Klik op “FLASHER: ON”. SET UP AUTO PLAY FLASHER ON OFF IR OUTPUT AUTO OSD ERASE POINTER ONLY DEMO FEELING RETURN EXIT 4 Klik op een geluidsbron in het “FUNCTION SELECT” menu. 5 Klik op het TV symbooltje om de TV of videomonitor uit te schakelen. SUB USER 0 ( ) p P = + Opmerking Het TV symbooltje voor de illuminatiefunktie zal alleen 6 Druk op de linker- of rechterkant van de insteltoets. Diverse bedieningsfunkties voor de gekozen geluidsbron verschijnen in het uitleesvenster, telkens wanner u op de richtingstoets van de afstandsbediening drukt. Tevens gaat het voorpaneel het indikator-lampje voor de bijbehorende bedieningstoets branden. De bedieningsfunkties die beschikbaar zijn voor elk van de geluidsbronnen staan hieronder aangegeven. Geluidsbron Funkties (in het uitleesvenster) DAT/MD = ( + p CD = ( + p TUNER PRESET – PRESET + PHONO Geen aanduidingen TAPE 0 ( ) p Alle weergavebronnen INPUT SELECT, ALL OFF, TV ON, VOLUME –, VOLUME +, MUTE (demping) 7 Klik op de toets van de afstandsbediening wanneer de gewenste bedieningsfunktie in het uitleesvenster wordt aangegeven. Overschakelen op een andere weergavebron 1 Klik op de toets van de afstandsbediening wanneer er “INPUT SELECT”, voor ingangskeuze, in het uitleesvenster verschijnt. 2 Beweeg de afstandsbedieningstoets van links naar rechts. De diverse weergavebronnen worden nu één voor één in het uitleesvenster aangegeven. Als u instelt op een video-weergavebron, zal het TV-toestel automatisch inschakelen. Uitschakelen van de funktie-illuminatie Klik op de toets van de afstandsbediening wanneer er “TV ON” in het uitleesvenster verschijnt, of stel in op een video-weergavebron. Opmerking Als u bij gebruik van de “FLASHER” funktie-illuminatie de “ALL OFF” uitschakelfunktie kiest, zal de versterker de volgende keer dat u deze inschakelt automatisch weer in de “FLASHER” stand komen, voor bediening via het uitleesvenster. De versterker zal echter wel in de normale werkingsstand komen als er is ingesteld op “AUTO START” voor automatische weergave bij inschakelen (zie blz. 37).

Extra instellingen en aanpassingen Automatisch afspelen van weergavebronnen (AUTO PLAY) Met de “AUTO PLAY” automatische afspeelfunktie kunt u de weergavebronnen automatisch met afspelen laten beginnen onmiddellijk nadat u de weergavebron kiest in het “FUNCTION SELECT” menu. Bij aflevering van de versterker staat de “AUTO PLAY” afspeelfunktie ingeschakeld. 1 Klik op “FUNCTION” in het hoofdmenu. Nu verschijnt het “FUNCTION SELECT” menu op het scherm. 2 Klik op “SET UP”. 3 Klik op “AUTO PLAY ON” of “OFF” om de automatische afspeelfunktie in of uit te schakelen. Automatische weergavestart bij inschakelen (AUTO START) Met de “AUTO START” automatische weergavestart kunt u de versterker instellen op het onmiddellijk starten van de weergave van een gekozen weergavebron, zodra u de versterker inschakelt. 1 Klik op “FUNCTION” in het hoofdmenu. Nu verschijnt het “FUNCTION SELECT” menu op het scherm. 2 Klik op “AUTO”. Nu verschijnt het “AUTO START SETTING” menu. FUNCTION SELECT SET UP AUTO PLAY FLASHER IR OUTPUT AUTO OSD ERASE POINTER ONLY DEMO FEELING RETURN Terugkeren naar het hoofdmenu Klik op “EXIT”. Terugkeren naar het voorgaande menu Klik op “RETURN”. EXIT Opmerkingen • Als u tijdens weergave overschakelt op een andere weergavebron, stopt het afspelen van de eerste en start het afspelen van de nieuw gekozen weergavebron. • De “AUTO PLAY” afspeelfunktie zal niet werken wanneer u de versterker bedient met de knoppen op het voorpaneel. • De “AUTO PLAY” afspeelfunktie kan wel eens minder goed werken als de weergavebron niet vlot reageert op de afstandsbedieningssignalen. In dat geval dient u de infrarood-signaalzender en de apparatuur dichter bij elkaar te plaatsen. ON OFF AUTO EXIT 3 Klik op de weergavebron die u automatisch wilt laten afspelen zodra de versterker wordt ingeschakeld. U kunt hiervoor slechts een enkele weergavebron kiezen. Automatische weergavestart met de laatst afgespeelde weergavebron Klik op “LAST”. Automatisch uitvoeren van een bedieningsreeks bij inschakelen van de versterker Klik op “MACRO 1” of “MACRO 2” nadat de “AUTO PLAY” funktie op “ON” is ingesteld en nadat de weergavebron is gekozen voor de “MACRO PLAY” funktie (zie blz. 34). Als er is ingesteld op “LAST”, zal de laatst weergegeven bron weer automatisch met afspelen beginnen, de volgende keer dat u de versterker inschakelt. Uitschakelen van de “AUTO START” funktie Klik in stap 3 op “NO SET”. Dan volgt er geen automatische weergavestart bij inschakelen van de versterker. 37 NL