Views
8 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Néerlandais

Overzicht van het

Overzicht van het voorpaneel Aanvullende informatie 1 3 4 ! ª ! • ! 1 Aan/uit-schakelaar (POWER) 2 Infrarood-signaalzender Voor het doorgeven van infrarode signalen aan de weergave-apparatuur. 3 Infrarood-ontvangstindikator Dit lampje licht op bij ontvangst van een infrarood afstandsbedieningssignaal. 4 Infrarood-sensor Voor het overnemen van de afstandsbedieningscodes van een andere afstandsbediening richt u de kop van de andere afstandsbediening op dit punt. 5 Uitleesvenster Voor het aangeven van de ingeschakelde weergavebron, de weergavefunktie, de afstemfrekwentie van de radio, enz. 6 Volumeregelaar (MASTER VOLUME) Voor het instellen van de totale geluidssterkte. 40 NL 2 5 6 !§ ! ! ¢ !£ ! ! ¡ 0 9 8 7 7 Akoestiektoets (SOUND FIELD) Voor het in- en uitschakelen van een akoestisch klankbeeld. 8 Video-ingangsaansluiting (VIDEO 3 INPUT) Voor het aansluiten van een camcorder of een videospelapparaat, enz. 9 Voorkeurzender-keuzetoetsen (PRESET TUNING +/–) Voor het kiezen van een vastgelegde voorkeurzender. 0 Platenspeler-keuzetoets (PHONO) Voor weergave van grammofoonplaten met een platenspeler die is aangesloten op de PHONO ingangen. ! ¡ Radio-keuzetoets (TUNER) Voor weergave van radiouitzendingen. ! Compact disc keuzetoets (CD) Voor weergave met een compact disc speler die is aangesloten op de CD ingangen !£Digitaal-keuzetoets (DAT/MD) Voor weergave met een DAT cassettedeck of minidisc-speler, aangesloten op de DAT/MD ingangen. !¢Satellietradio-keuzetoets (SATL) Voor ontvangst van radiouitzendingen via een satellietontvanger, aangesloten op de SATL ingangen. ! Laserdisc-keuzetoets (LD) Voor video-weergave met een laserdisc-beeldplatenspeler, aangesloten op de LD ingangen. !§Video-keuzetoetsen (VIDEO 1 - 3) Voor video-weergave met apparatuur die is aangesloten op de VIDEO 1 - 3 ingangen. !Bandmonitortoets (TAPE MONITOR) Voor meeluisteren naar het opgenomen geluid tijdens het maken van bandopnamen. ! • Hoofdtelefoon-aansluiting (PHONES) Voor het aansluiten van een stereo hoofdtelefoon. ! ª Luidspreker-keuzeschakelaar (SPEAKERS) Voor het in- en uitschakelen van de luidsprekers.

Aanvullende informatie Overzicht van het achterpaneel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! ª! •!!§! ! ¢ !£ ! ! ¡ 0 1 Infrarood-signaaluitgang (IR OUT) 2 Control-A1 bedieningsaansluiting (CTRL- A1) 3 Videomonitor-aansluitingen (MONITOR) 4 VIDEO 2 aansluitingen 5 VIDEO 1 aansluitingen 6 Gemengd-signaaluitgang (MIX AUDIO OUT) 7 Voorluidspreker-aansluitingen (FRONT SPEAKERS) 8 Geschakelde stroomuitgang (SWITCHED AC OUTLET) 9 Netsnoer 0 Middenluidsprekeraansluitingen (CENTER SPEAKER) ! ¡ Achterluidspreker-aansluitingen (REAR SPEAKERS) ! Cassettedeck-aansluitingen (TAPE) !£DAT/Minidisc-aansluitingen (DAT/MD) !¢Compact disc aansluitingen (CD) ! Tuner-aansluitingen (TUNER) !§Platenspeler-aansluitingen (PHONO) !Satellietradio-aansluiting (SATL) ! • y Aardaansluiting (SIGNAL GND) ! ª Laserdisc-aansluitingen (LD) 41 NL