Views
8 months ago

Sony KDL-42W656A - KDL-42W656A Guide de référence Hongrois

Sony KDL-42W656A - KDL-42W656A Guide de référence Hongrois

Information om

Information om varumärken Orden HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface, samt HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken för HDMI Licensing LLC i USA och andra länder. DLNA®, DLNA-logotypen och DLNA CERTIFIED® är varumärken, servicemärken eller kontrollmärken som tillhör Digital Living Network Alliance. Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. ”BRAVIA” och är varumärken tillhörande Sony Corporation. TrackID är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Sony Mobile Communications AB. Musik- och videoidentifieringsteknologi och tillhörande data levereras av Gracenote®. Gracenote är industristandarden inom musikidentifieringsteknologi och tillhörande innehåll. Se www.gracenote.com för mer information. CD, DVD, Blu-ray Disc, musik- och video-relaterad data från Gracenote, Inc., copyright © 2000-present Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000- present Gracenote. Ett eller flera patent som ägs av Gracenote används i denna produkt och tjänst. Se Gracenotes webbsida för en lista (ej komplett) över gällande Gracenote-patent. Gracenote, MusicID, VideoID, Video Explore, Gracenote-logotypen och logotypen ”Powered by Gracenote” är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Gracenote i USA och/ eller andra länder. Opera® Devices SDK from Opera Software ASA. Copyright 1995-2013 Opera Software ASA. All rights reserved. Wi-Fi, Wi-Fi Direct och Miracast är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance. ”Blu-ray Disc”, ”Blu-ray” och logotypen ”Blu-ray Disc” är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association. ”Sony Entertainment Network logotyp” och ”Sony Entertainment Network” är varumärken som tillhör Sony Corporation. MHL, Mobile High-Definition Link och MHLlogotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör MHL Licensing, LLC. Tillverkad på licens från DTS Licensing Limited. För USA-patent och världsomspännande patent samt varumärkesinformation, se www.dts.com/patents/legacy.aspx. (c) DTS Licensing Limited och DTS, Inc. 2012. Endast för satellitmodeller: DiSEqC är ett varumärke som tillhör EUTELSAT. Denna TV stödjer DiSEqC 1.0. Denna TV bör inte användas för att manövrera motorstyrda antenner. Anmärkningar om digital TV Funktioner avseende digital TV ( ) fungerar endast i länder eller områden där DVB-T/DVB-T2* (MPEG-2 och H.264/MPEG-4 AVC) digitala marksignaler sänds eller där du har tillgång till en kompatibel DVB-C (MPEG-2 och H.264/MPEG-4 AVC) kabeltjänst. Hör med din återförsäljare om du kan ta emot en DVB-T/DVB-T2*-signal där du bor eller fråga din kabelleverantör om deras DVB-C-tjänst är lämplig för integrerad användning med denna TV-apparat. Din kabelleverantör kanske tar ut en avgift för sina tjänster och du kanske måste godkänna leverantörens villkor för den aktuella tjänsten. Denna TV följer gällande specifikationer för DVB-T/DVB-T2* och DVB-C, men vi kan inte garantera kompatibilitet med framtida DVB-T/ DVB-T2* digitala marksändningar och DVB-C digitala kabelsändningar. Vissa digitala TV-funktioner kanske inte är tillgängliga i vissa länder/områden och DVB-Ckabel kanske inte fungerar korrekt med vissa leverantörer. * Alla TV-apparater har inte 2:a generationens T2*- teknik for digital videosändning. 2 SE

Felsökning När lysdioden blinkar, räkna hur många gånger den blinkar (intervallet är tre sekunder). Stäng av TV:n genom att trycka på "/1, koppla loss nätkabeln från eluttaget och informera din återförsäljare eller ditt Sony servicecenter om antalet blinkningar. När lysdioden inte blinkar kontrollerar du de olika sakerna i tabellen nedan. Se även ”Felsökning” i i-Manualen. Om problemet kvarstår, kontakta en auktoriserad servicetekniker. Ingen bild (skärmen är mörk) och inget ljud. Kontrollera antenn/kabelanslutningen. Anslut TV:n till vägguttaget och tryck på "/1 på TV:n eller fjärrkontrollen. Vissa program kan inte ställas in. Kontrollera antenn/parabolantenn. Endast för satellitmodeller: Satellitkabeln kan vara kortsluten eller så kan det förekomma kontaktproblem med kabeln. Kontrollera kabeln och anslutningen och stäng därefter av TV:n med På/Av-omkopplaren för nätström och slå därefter på den igen. Frekvensen som du har angett är utanför området. Rådfråga det mottagande satellitsändningsföretaget. Det finns ingen kabel-TV-tjänst (program). Kontrollera kabelanslutningen eller inställningen. Försök med ”Digital auto.kanalinst.” genom att välja ”Egen antenn” istället för ”Kabel-TV”. Fjärrkontrollen fungerar inte. Byt ut batterierna. Din TV kan vara i SYNC-läge. Tryck på SYNC MENU, välj ”TV-styrning” och välj sedan ”Home (Meny)” eller ”Alternativ” för att manövrera TV:n. Lösenordet för ”Barnlås” har glömts bort. Mata in PIN-koden 9999. (PIN-kod 9999 accepteras alltid.) Det blir varmt runt TV:n. När TV:n används under en längre tidsperiod blir det varmt runt TV:n. Du kan känna denna värme om du tar på panelen med handen. Fruset ljud eller frusen bild, en tom skärm eller om TV:n inte reagerar på TV:ns eller fjärrkontrollens knapptryckningar. Genomför en enkel återställning av TV:n genom att dra ur nätsladden i två minuter. Sätt sedan i den igen. Knapparna "/1, CH+/–, +/–, ///, , och HOME kan inte lokaliseras på TV:n. Bilden nedan visar var du hittar knapparna på SE TV:n. TV:ns baksida Om du inte vill tända LED-belysningen kan du stänga av den. Tryck på HOME, välj därefter ”Inställningar” t ”Systeminställningar” t ”Allmän inställning” t ”LED-belysning” t ”Av”. Du kan även trycka på OPTIONS, och därefter välja ”LED-belysning” t ”Av”. 3 SE LED-belysningen tänds.