Views
8 months ago

Sony KDL-42W656A - KDL-42W656A Guide de référence Ukrainien

Sony KDL-42W656A - KDL-42W656A Guide de référence Ukrainien

Informaţii legate

Informaţii legate de mărci Termenii HDMI și HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite și în alte ţări. DLNA®, logo-ul DLNA și DLNA CERTIFIED® sunt mărci comerciale, mărci de service sau mărci de certificare ale Digital Living Network Alliance. Fabricat sub licenţă de la Dolby Laboratories. „BRAVIA” și sunt mărci de comerţ înregistrate ale Sony Corporation. TrackID este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Sony Mobile Communications AB. Tehnologia de recunoaștere a muzicii și a materialelor video precum și datele corelate sunt furnizate de către Gracenote®. Gracenote reprezintă standardul de lucru în domeniul tehnologiilor de recunoaștere a muzicii și al furnizării de conţinut corelat. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi www.gracenote.com. CD, DVD, disc Blu-ray, date de muzică și video de la Gracenote, Inc., drepturi de autor © 2000-prezent Gracenote. Gracenote Software, drepturi de autor © 2000-prezent Gracenote. Acest produs și serviciu pot să utilizeze unul sau mai multe dintre brevetele deţinute de către Gracenote. Pentru o listă orientativă cu brevetele Gracenote aplicabile, vizitaţi site-ul Web Gracenote. Gracenote, MusicID, VideoID, Video Explore, sigla şi logotipul Gracenote şi sigla „Powered by Gracenote” sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Gracenote în Statele Unite şi/sau alte ţări. Opera® Devices SDK from Opera Software ASA. Copyright 1995-2013 Opera Software ASA. All rights reserved. Wi-Fi, Wi-Fi Direct şi Miracast sunt mărci sau mărci înregistrate ale Wi-Fi Alliance. „Blu-ray Disc”, „Blu-ray” și sigla „Blu-ray Disc” sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc Association. Sigla „Sony Entertainment Network logo” și „Sony Entertainment Network” sunt mărci comerciale ale Sony Corporation. MHL, Mobile High-Definition Link şi sigla MHL reprezintă mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale MHL Licensing, LLC. Fabricat sub licenţă primită de la DTS Licensing Limited. Pentru informaţii despre brevetele şi mărcile comerciale din S.U.A. şi restul lumii, vizitaţi www.dts.com/patents/legacy.aspx. (c) DTS Licensing Limited şi DTS, Inc. 2012. Numai pentru modelele cu recepție satelit: DiSEqC este marcă comercială a EUTELSAT. Acest televizor acceptă DiSEqC 1.0. Acest televizor nu este proiectat pentru controlul antenelor motorizate. Note privind televiziunea digitală Orice funcţii legate de televiziunea digitală ( ) vor fi active numai în ţările sau zonele în care sunt difuzate semnale digitale terestre DVB-T/DVB-T2* (MPEG-2 și H.264/MPEG-4 AVC), sau unde aveţi acces la servicii de cablu compatibile DVB-C (MPEG-2 și H.264/MPEG-4 AVC). Vă rugăm să verificaţi la dealer-ul local dacă puteţi recepţiona semnal DVB-T/DVB-T2* în zona unde locuiţi sau să întrebaţi furnizorul dvs. de servicii prin cablu dacă acest televizor este potrivit pentru serviciul lor de cablu DVB-C. Furnizorul de servicii prin cablu poate solicita taxe suplimentare pentru astfel de servicii și este posibil să vi se solicite aderarea la termenii și condiţiile de lucru ale respectivilor furnizori. Deși acest televizor respectă specificaţiile DVB-T/ DVB-T2* și DVB-C, nu poate fi garantată compatibilitatea cu programele digitale terestre DVB-T/DVB-T2* și DVB-C prin cablu care vor fi difuzate în viitor. Unele funcţii ale televiziunii digitale este posibil să nu fie disponibile în anumite ţări/regiuni, iar serviciile de cablu DVB-C este posibil să nu fie puse la dispoziţie de anumiţi furnizori. * Nu toate televizoarele dispun de tehnologie Digital Video Broadcast T2* de generaţia a 2-a. 2 RO

Depanare Când LED-ul de iluminare se aprinde intermitent în roşu, număraţi de câte ori se aprinde (intervalul dintre două aprinderi este de trei secunde). Apăsaţi pe butonul "/1 al televizorului pentru a-l opri, decuplaţi cablul de alimentare c.a. (cablul de conectare la reţea) și informaţi distribuitorul dvs. sau centrul de service Sony despre modul în care clipește indicatorul (de câte ori clipește). Când LED-ul de iluminare nu luminează intermitent, verificaţi elementele din tabelele care urmează. Consultaţi, de asemenea, „Depanarea” din i-Manual. Dacă problema persistă, apelaţi la persoane calificate pentru service. Nu apare nicio imagine (ecranul este negru) și nu se aude sonorul. Verificaţi conectarea antenei (externă)/cablului. Conectaţi televizorul la priza de c.a. (reţeaua de curent) şi apăsaţi pe butonul "/1 al televizorului sau al telecomenzii. Nu se poate realiza acordul pe anumite posturi. Verificaţi antena externă sau antena parabolică. Numai pentru modelele cu recepție satelit: Cablul prin satelit poate fi scurtcircuitat sau pot exista probleme de conexiune ale cablului. Verificaţi conexiunea prin cablu și opriţi televizorul de la comutatorul Pornit/Oprit al reţelei de curent electric, apoi reporniţi-l. Frecvenţa introdusă nu se încadrează în interval. Consultaţi compania de difuzare a semnalelor prin satelit recepţionate. Este posibil ca televizorul să se afle în modul SYNC. Apăsaţi SYNC MENU, selectaţi „Comandă TV”, apoi „Home (Meniu principal)” sau „Opţiuni” pentru a acţiona televizorul. Parola pentru „Blocare de către părinţi” a fost uitată. Pentru codul PIN, introduceţi 9999. (Codul PIN 9999 este acceptat întotdeauna.) Zonele din jurul televizorului se încălzesc. Când televizorul este utilizat pentru o perioadă îndelungată, zonele din jurul televizorului se încălzesc. Puteţi să simţiţi căldura dacă atingeţi cu mâna aceste zone. Sunet sau imagine blocată, ecranul este gol sau televizorul nu răspunde la apăsarea pe butoanele proprii sau ale telecomenzii. Efectuaţi o resetare simplă a televizorului prin deconectarea cablului de alimentare de reţea pentru două minute, apoi conectaţi-l din nou. Butoanele "/1, CH+/–, +/–, ///, , şi HOME nu se pot găsi la televizor. Consultaţi ilustraţia de jos pentru amplasarea butoanelor la televizor. Partea din spate a televizorului Nu s-au găsit servicii de televiziune prin cablu (programe). Verificaţi conexiunea prin cablu sau configuraţia de acord. Încercaţi „Programare automată digitală” selectând „Antenă” în loc de „Cablu”. Telecomanda nu funcţionează. Înlocuiţi bateriile. LED-ul de iluminare este aprins. RO Dacă nu doriţi să aprindeţi LED-ul de iluminare, îl puteţi stinge. Apăsaţi HOME, apoi selectaţi „Setări” t „Setări sistem” t „Configurare generală” t „LED de iluminare” t „Oprit”. De asemenea, puteţi apăsa OPTIONS, apoi selecta „LED de iluminare” t „Oprit”. 3 RO