Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation

Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmi Príprava fotoaparátu Pred použitím Snímanie záberov Návod na používanie A-mount Používanie funkcie snímania Používanie funkcie zobrazenia Zmena nastavenia Zobrazenie fotografií v počítači Tlač fotografií Iné Register

 • Page 2 and 3: VÝSTRAHA Aby ste znížili riziko
 • Page 4 and 5: Zneškodňovanie použitých batér
 • Page 6 and 7: • V chladnom prostredí sa môžu
 • Page 8 and 9: Obsah Príprava fotoaparátu 8 Info
 • Page 10 and 11: 10 Používanie blesku ............
 • Page 12 and 13: Príprava fotoaparátu Kontrola dod
 • Page 14 and 15: Zadná strana A Mikrofón** B Autom
 • Page 16 and 17: Bočné strany/Dolná strana A Kone
 • Page 18 and 19: Nabíjanie akumulátora Pred prvým
 • Page 20 and 21: Vloženie akumulátora alebo pamä
 • Page 22 and 23: Vybratie pamäťovej karty Skontrol
 • Page 24 and 25: • Ak indikátor prístupu svieti,
 • Page 26 and 27: Nasadenie objektívu 1 Odstráňte
 • Page 28 and 29: Príprava fotoaparátu Nastavenie d
 • Page 30 and 31: Úprava zaostrenia hľadáčika (di
 • Page 32 and 33: Snímanie očnicového krytu Keď p
 • Page 34 and 35: SLT-A33 (Jednotky: zábery) Kapacit
 • Page 36 and 37: Čistenie Čistenie fotoaparátu
 • Page 38 and 39: 4 Pomocou tlačidla v vyberte polo
 • Page 40 and 41: Pred použitím Indikátory na obra
 • Page 42 and 43: Zobrazenie informácií o zázname
 • Page 44 and 45: Zobrazenie Význam B C D Stav určo
 • Page 46 and 47: Zobrazenie Význam AWB 7500K G9 Det
 • Page 48 and 49: Výber funkcie pomocou tlačidla Fn
 • Page 50 and 51: Funkcie volené tlaidlom MENU Umož
 • Page 52 and 53:

  Ponuka vlastné Eye-Start AF (40) F

 • Page 54 and 55:

  Ponuka nástrojov pre pamäťovú k

 • Page 56 and 57:

  Snímanie záberov Nastavenie uhla

 • Page 58 and 59:

  Bod 3 Zľahka pripažte lakte k tel

 • Page 60 and 61:

  Snímanie s automatickým nastaven

 • Page 62 and 63:

  Snímanie s automaticky upravovaný

 • Page 64 and 65:

  Snímanie s vhodným nastavením pr

 • Page 66 and 67:

  (Night View) (Hand-held Twilight) (

 • Page 68 and 69:

  6 Posúvajte fotoaparát ku koncu a

 • Page 70 and 71:

  Nepretržité snímanie pri vysokej

 • Page 72 and 73:

  Snímanie v režime automatického

 • Page 74 and 75:

  2 Pomocou ovládacieho kolieska vyb

 • Page 76 and 77:

  Snímanie objektu v pohybe v rôzny

 • Page 78 and 79:

  1 Nastavte prepínač režimov na h

 • Page 80 and 81:

  Snímanie pohybovej stopy s dlhou e

 • Page 82 and 83:

  Nahrávanie videozáznamov 1 Ak chc

 • Page 84 and 85:

  MP4 Tento formát súboru je vhodn

 • Page 86 and 87:

  Poznámky k nepretržitému nahráv

 • Page 88 and 89:

  3 Čiastočným stlačením tlačid

 • Page 90 and 91:

  Výber spôsobu zaostrenia podľa p

 • Page 92 and 93:

  Manuálna úprava zaostrenia (manu

 • Page 94 and 95:

  4 Potvrďte a upravte zaostrenie.

 • Page 96 and 97:

  Poznámky • Keď je režim expoz

 • Page 98 and 99:

  Používanie blesku Použitie blesk

 • Page 100 and 101:

  Dosah blesku Dosah zabudovaného bl

 • Page 102 and 103:

  Úprava jasu fotografie (expozícia

 • Page 104 and 105:

  1 Stlačte tlačidlo . Tlačidlo 2

 • Page 106 and 107:

  Tlačidlo Fn t (Flash Compensation)

 • Page 108 and 109:

  Nastavenie ISO Citlivosť na svetlo

 • Page 110 and 111:

  Poznámky • Pri výbere scény s

 • Page 112 and 113:

  Spracovanie fotografie Výber poža

 • Page 114 and 115:

  Úprava tónov farieb (vyváženie

 • Page 116 and 117:

  Nastavenie funkcie Color Temperatur

 • Page 118 and 119:

  Poznámka • Ak sa používa pri s

 • Page 120 and 121:

  2 Upravte zaostrenie a nasnímajte

 • Page 122 and 123:

  Poznámky • Ak je prepínač rež

 • Page 124 and 125:

  Používanie funkcie zobrazenia Pre

 • Page 126 and 127:

  Nastavenie hlasitosti Tlačidlo MEN

 • Page 128 and 129:

  Prepnutie na zobrazenie zoznamu fot

 • Page 130 and 131:

  Kontrola informácií o zaznamenan

 • Page 132 and 133:

  Zobrazenie histogramu A Zobrazenie

 • Page 134 and 135:

  Ochrana fotografií (ochrana proti

 • Page 136 and 137:

  4 Stlačte tlačidlo MENU. 5 Pomoco

 • Page 138 and 139:

  • Použite konektor mini HDMI na

 • Page 140 and 141:

  • Tieto operácie poskytujú iba

 • Page 142 and 143:

  Poznámky • Po zapnutí fotoapar

 • Page 144 and 145:

  Automatická korekcia času hodín

 • Page 146 and 147:

  SLT-A33 Veľkosť záberu Pokyny na

 • Page 148 and 149:

  (RAW & JPEG) (Fine) (Standard) Form

 • Page 150 and 151:

  Vytvorenie nového priečinka Na pa

 • Page 152 and 153:

  Poznámky • Pred použitím karty

 • Page 154 and 155:

  Poznámky • [Weak] hodnota sa vyb

 • Page 156 and 157:

  Zmena iných nastavení Zapnutie a

 • Page 158 and 159:

  Nastavenie displeja LCD alebo elekt

 • Page 160 and 161:

  Overenie verzie fotoaparátu Zobraz

 • Page 162 and 163:

  Položky Obnovenie na hodnotu Movie

 • Page 164 and 165:

  Zobrazenie fotografií v počítač

 • Page 166 and 167:

  Používanie softvéru Inštalácia

 • Page 168 and 169:

  • upravovať zábery pomocou vyv

 • Page 170 and 171:

  Pripojenie fotoaparátu k počíta

 • Page 172 and 173:

  3 Dvakrát kliknite na ikonu pevné

 • Page 174 and 175:

  Charakteristiky jednotlivých typov

 • Page 176 and 177:

  Kliknite na položku [BD Add-on Sof

 • Page 178 and 179:

  Tlač fotografií Definovanie param

 • Page 180 and 181:

  Iné Technické údaje Fotoaparát

 • Page 182 and 183:

  182 Audio: MPEG-4 AAC- LC 2ch [Záz

 • Page 184 and 185:

  Ochranné známky • je ochranná

 • Page 186 and 187:

  Riešenie problémov Ak budete mať

 • Page 188 and 189:

  V hľadáčiku nie je žiadny obraz

 • Page 190 and 191:

  Fotografia je belavá (príliš jas

 • Page 192 and 193:

  Triangulácia zaberie určitý čas

 • Page 194 and 195:

  Farba záberu je zvláštna. • Ak

 • Page 196 and 197:

  Výstražné hlásenia Ak sa zobraz

 • Page 198 and 199:

  • Keďže ste zaznamenávali dlh

 • Page 200 and 201:

  nedokázali by ste nasnímať ostr

 • Page 202 and 203:

  Formát AVCHD Formát AVCHD je form

 • Page 204 and 205:

  triangulácie povolená satelitmi G

 • Page 206 and 207:

  jeden z týchto súborov z počíta

 • Page 208 and 209:

  Format ............................

 • Page 210 and 211:

  Slide show.........................

 • Page 212 and 213:

  Na zobrazenie súboru vo formáte P

 • Page 214:

  214