Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Dosah blesku Dosah

Dosah blesku Dosah zabudovaného blesku závisí od nastavenia citlivosti ISO a hodnoty clony. Pozrite si nasledujúcu tabuľku. Clona F2.8 F4.0 F5.6 Nastavenie 100 1 – 3,6 m 1 – 2,5 m 1 – 1,8 m 200 1 – 5,1 m 1 – 3,5 m 1 – 2,5 m ISO 400 1,4 – 7,1 m 1 – 5 m 1 – 3,6 m 800 2 – 10 m 1,4 – 7,1 m 1 – 5,1 m Osvetlenie pre automatické zaostrovanie • Osvetlenie pre automatické zaostrovanie nefunguje, ak je položka [Autofocus Mode] nastavená na hodnotu (Continuous AF) alebo ak sa objekt pohybuje (Automatic AF). (Indikátor alebo sa rozsvieti.) • Osvetlenie pre automatické zaostrenie nemusí pracovať v prípade objektívov s ohniskovou vzdialenosťou 300 mm alebo väčšou. • Ak je pripojený externý blesk (predáva sa samostatne), ktorého súčasťou je aj doplnok na osvetlenie pre automatické zaostrenie, použije sa osvetlenie pre automatické zaostrenie externého blesku. • Osvetlenie pre automatické zaostrenie nepracuje, keď je funkcia [Smile Shutter] nastavená na hodnotu [On]. Vypnutie osvetlenia pre automatické zaostrovanie Tlačidlo MENU t 2 t [AF Illuminator] t [Off] Použitie redukcie efektu červených očí Redukcia efektu červených očí potláča efekt červených očí pomocou niekoľkých predzábleskov (blesk s nízkou intenzitou) tesne pred snímaním s použitím blesku. Tlačidlo MENU t 1 t [Red Eye Reduction] t [On] 100

Snímanie s bezdrôtovým bleskom S bleskom s funkciou snímania s použitím bezdrôtového blesku (predáva sa samostatne) môžete snímať s bleskom bez kábla aj v prípade, ak blesk nie je pripojený k fotoaparátu. Zmenou polohy blesku môžete snímať fotografie s trojrozmerným efektom vďaka zvýrazneniu kontrastu svetla a tieňov na objekte. Podrobné informácie o postupe snímania nájdete v návode na používanie blesku. 1 Pripojte bezdrôtový blesk k automaticky uzamykateľným sánkam na príslušenstvo a zapnite fotoaparát aj blesk. 2 Tlačidlo Fn t (Flash Mode) t (Wireless) 3 Odstráňte bezdrôtový blesk z automaticky uzamykateľných sánok na príslušenstvo a vyklopte zabudovaný blesk. • Ak chcete vyskúšať zapnutie blesku, stlačte tlačidlo AEL. Poznámky • Fotoaparát nemôže skontrolovať mieru svietivosti bezdrôtového blesku. • Po skončení snímania bezdrôtovým bleskom vypnite režim bezdrôtového blesku. Ak sa zabudovaný blesk používa, keď je aktívny režim bezdrôtového blesku, spôsobí to nepresnú expozíciu blesku. • Ak iný fotograf vo vašej blízkosti používa bezdrôtový blesk a svetlo jeho zabudovaného blesku spúšťa váš blesk, zmeňte kanál externého blesku. Ak chcete zmeniť kanál externého blesku, informácie nájdete v dodanom návode na používanie. Používanie funkcie snímania Nastavenie tlačidla AEL Ak používate bezdrôtový blesk, odporúča sa nastaviť položku [AEL button] v ponuke vlastných nastavení na hodnotu [AEL hold] (s. 155). 101