Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Úprava jasu fotografie

Úprava jasu fotografie (expozícia, kompenzácia blesku, meranie) Snímanie s pevným jasom (aretácia AE) Pri snímaní oproti slnku alebo vedľa okna nemusí byť expozícia vhodná pre daný objekt z dôvodu veľkého rozdielu v osvetlení medzi objektom a pozadím. V takýchto prípadoch použite expozimeter tam, kde je objekt dostatočne jasný, a pred snímaním uzamknite expozíciu. Ak chcete znížiť jas objektu, nasmerujte fotoaparát na bod, ktorý je jasnejší než snímaný objekt, a použite expozimeter na uzamknutie expozície celej fotografie. Ak chcete zvýšiť jas objektu nasmerujte fotoaparát na bod, ktorý je tmavší než snímaný objekt, a použite expozimeter na uzamknutie expozície celej fotografie. Táto časť popisuje postup snímania jasnejšej fotografie objektu použitím funkcie (Spot). Bod, v ktorom uzamknete expozíciu. 1 Tlačidlo Fn t (Metering Mode) t (Spot) 2 Upravte zaostrenie na tej časti, pre ktorú chcete uzamknúť expozíciu. Expozícia sa nastaví pri dosiahnutí zaostrenia. 102

3 Stlačením tlačidla AEL uzamknite expozíciu. Zobrazí sa indikátor (značka uzamknutia AE). Tlačidlo AEL 4 Počas stlačenia tlačidla AEL zaostrite na objekt a nasnímajte ho. • Ak budete pokračovať v snímaní s rovnakou hodnotou expozície, po snímaní stlačte a podržte tlačidlo AEL. Nastavenie sa zruší po uvoľnení tlačidla. Použitie kompenzácie jasu pre celú fotografiu (kompenzácia expozície) Okrem režimu expozície M sa expozícia vyberá automaticky (automatická expozícia). Na základe expozície získanej v režime automatickej expozície môžete vykonávať kompenzáciu expozície posunutím jej hodnoty smerom k značke + alebo k značke – v závislosti od požadovaného nastavenia. Posunutím smerom k značke + môžete zjasniť celú fotografiu. Po posunutí smerom k značke – bude celá fotografia tmavšia. Používanie funkcie snímania Nastavenie v smere k značke – Základná expozícia Nastavenie v smere k značke + 103