Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Tlačidlo Fn t (Flash

Tlačidlo Fn t (Flash Compensation) t vyberte požadované nastavenie Smerom k značke +: Zosilní intenzitu blesku. Smerom k značke –: Zoslabí intenzitu blesku. Poznámky • Túto položku nie je možné nastaviť, keď je režim expozície nastavený na hodnoty AUTO, AUTO+, Sweep Panorama alebo na výber scény. • Ak sa objekt nachádza vo väčšej vzdialenosti než je maximálny dosah blesku, efekt väčšej intenzity blesku nemusí by viditeľný v dôsledku obmedzeného množstva svetla blesku. Ak je objekt príliš blízko, efekt oslabenia blesku nemusí byť viditeľný. Kompenzácia expozície a blesku Kompenzácia expozície zmení rýchlosť uzávierky, clonu a citlivosť ISO (keď je vybratá možnosť [AUTO]), aby bolo možné vykonať kompenzáciu. Kompenzáciou blesku sa mení iba intenzita svetla blesku. Výberom režimu ovládania blesku môžete nastaviť intenzitu blesku (ovládanie blesku) Tlačidlo MENU t 2 t [Flash control] t vyberte požadované nastavenie ADI flash Tento spôsob umožňuje ovládať intenzitu blesku s ohľadom na informácie o vzdialenosti zaostrenia a údajov o meraní expozície z predzáblesku. Tento spôsob umožňuje presnú kompenzáciu blesku s prakticky nulovým efektom odrazu od objektu. Pre-flash TTL Tento spôsob umožňuje ovládať intenzitu blesku výhradne v závislosti od údajov o meraní expozície z predzáblesku. Tento spôsob je citlivejší na odraz od objektu. ADI: Advanced Distance Integration (Pokročilá integrácia vzdialenosti) TTL: Through the lens (Cez objektív) • Ak zvolíte možnosť [ADI flash], použitím objektívu s funkciou kódovača vzdialenosti môžete vykonávať presnejšiu kompenzáciu blesku pomocou presnejších informácií o vzdialenosti. 106

Poznámky • Ak nie je možné určiť vzdialenosť medzi objektom a externým bleskom (predáva sa samostatne) (snímanie s bezdrôtovým bleskom použitím externého blesku (predáva sa samostatne), snímanie s bleskom umiestneným mimo fotoaparátu s použitím kábla, snímanie s dvojitým makro bleskom a podobne), fotoaparát automaticky vyberie režim predzáblesku TTL. • V nasledujúcich prípadoch vyberte režim [Pre-flash TTL], pretože sa nemôžu vykonávať kompenzácie blesku pomocou blesku s pokročilou integráciou vzdialenosti. – K blesku HVL-F36AM je pripojený široký panel. – Pri snímaní s bleskom sa používa difuzér. – Používa sa filter s faktorom expozície, napríklad filter ND. – Používa sa objektív na snímanie blízkych predmetov. • Blesk s pokročilou integráciou vzdialenosti je k dispozícii iba v kombinácii s objektívom, ktorý je vybavený kódovačom vzdialenosti. Ak chcete zistiť, či je objektív vybavený kódovačom vzdialenosti, pozrite si návod na používanie objektívu. Výber spôsobu merania jasu objektu (režim merania) Tlačidlo Fn t (Metering Mode) t vyberte požadovaný režim (Multi segment) Tento režim meria svetlo v každej z oblastí po rozdelení celej oblasti na viacero menších oblastí a určuje správnu expozíciu celej obrazovky. (Center weighted) (Spot) Pri zvýraznení stredovej oblasti displeja tento režim meria priemerný jas celého displeja. Tento režim meria svetlo len v okruhu bodového merania v strede snímky. Používanie funkcie snímania Techniky fotografovania • Pri všeobecnom snímaní sa používa meranie v režime [Multi segment]. • Ak sa v oblasti automatického zaostrenia nachádza objekt s vysokým kontrastom, pomocou funkcie bodového merania zmerajte svetlo objektu, ktorý chcete snímať s optimálnou expozíciou a využite snímanie s aretáciou AE (s. 102). Poznámka • Keď je režim expozície nastavený na hodnotu AUTO, AUTO+ alebo na výber scény, pre funkciu [Metering Mode] sa pevne nastaví hodnota [Multi segment] a vy nemôžete vybrať iné režimy. 107