Views
4 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Spracovanie fotografie

Spracovanie fotografie Výber požadovaného spracovania fotografie (kreatívny štýl) Okrem požadovaného spracovania záberu môžete pomocou funkcie [Creative Style] upraviť expozíciu (rýchlosť uzávierky a clonu) tak, ako vám to vyhovuje, na rozdiel od funkcie výberu scény, kde expozíciu nastavuje fotoaparát. 1 Tlačidlo Fn t (Creative Style) t vyberte požadované nastavenie 2 Ak chcete upraviť položky (Contrast), (Saturation) alebo (Sharpness), vyberte požadovanú položku pomocou tlačidla b/B na ovládacom tlačidle a potom upravte hodnotu pomocou tlačidla v/V. (Standard) (Vivid) (Portrait) (Landscape) (Sunset) (Black & White) Snímanie rôznych scén s bohatou gradáciou a krásnymi farbami. Sýtosť a kontrast sú zvýšené na snímanie výrazných záberov farebných scén a objektov ako kvetiny, jarná zeleň, modré nebo alebo výhľad na oceán. Snímanie farby pokožky s jemným tónom, ideálne na snímanie portrétov. Sýtosť, kontrast a ostrosť sú zvýšené na snímanie živej a sviežej scenérie. Vzdialená krajina tiež vynikne viac. Snímanie krásnej červenej farby zapadajúceho slnka. Snímanie monotónnych čiernobielych fotografií. 112

Možnosti (Contrast), (Saturation) a (Sharpness) môžete upraviť pre každú položku kreatívneho štýlu. (Contrast) (Saturation) (Sharpness) Výber vyššej hodnoty zvýrazní rozdiely svetla a tieňov, ktoré sa na zábere prejavia. Výber vyššej hodnoty oživí farby. Výber nižšej hodnoty spôsobí, že farby záberu budú potlačené a nevýrazné. Upraví ostrosť. Čím vyššia je vybratá hodnota, tým viac obrysov sa zvýrazní. So znížením hodnoty sa zjemňujú aj obrysy. Poznámky • Keď je režim expozície nastavený na hodnotu AUTO, AUTO+ alebo na výber scény, pre funkciu [Creative Style] sa pevne nastaví hodnota [Standard] a vy nemôžete vybrať iné nastavenia. • Ak je vybratá položka [Black & White], nemôžete nastaviť sýtosť. Zmena rozsahu reprodukcie farieb (farebný priestor) Priestorom farieb sa nazýva spôsob, akým sú farby reprezentované kombináciami čísel, alebo rozsah reprodukcie farieb. Priestor farieb môžete meniť podľa potreby. Tlačidlo MENU t 2 t [Color Space] t vyberte požadované nastavenie sRGB AdobeRGB Toto je štandardný priestor farieb digitálneho fotoaparátu. Priestor farieb sRGB používajte pri bežnom snímaní, keď plánujete zábery vytlačiť bez akýchkoľvek úprav. Tento priestor farieb má široký rozsah reprodukcie farieb. Priestor Adobe RGB je užitočný, keď je veľká časť objektu sfarbená živou zelenou alebo červenou farbou. • Názov súboru s fotografiou začína znakmi „_DSC“. Používanie funkcie snímania Poznámky • Priestor farieb Adobe RGB je určený pre aplikácie alebo tlačiarne, ktoré podporujú správu farieb a priestor farieb DCF 2.0. Použitie niektorých aplikácií alebo tlačiarní, ktoré ich nepodporujú, môže spôsobiť, že fotografie nebudú verne reprodukovať farby. • Pri prezeraní fotografií zaznamenaných s funkciou Adobe RGB pomocou fotoaparátu alebo zariadenia nekompatibilného s priestorom farieb Adobe RGB sa fotografie zobrazia s nízkou sýtosťou. 113