Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Úprava tónov farieb

Úprava tónov farieb (vyváženie bielej farby) Tón farieb objektu sa mení v závislosti od charakteristiky zdroja svetla. V tabuľke nižšie je uvedené, ako sa tón farieb mení na základe rozličných zdrojov svetla v porovnaní s objektom, ktorý sa zdá biely na slnečnom svetle. Počasie/ osvetlenie Denné svetlo Zamračené Žiarivka Žiarovka Charakteristi ka svetla Biele Modravé Zelenkasté Červenkasté Vyváženie bielej farby je funkcia, ktorá upravuje tón farieb na približne takú úroveň, ako ich vidíte v skutočnosti. Túto funkciu použite, ak tón farieb fotografie nevyšiel podľa vášho očakávania alebo ak chcete zmeniť tón farieb úmyselne na vyjadrenie fotografického zámeru. Poznámky • Keď je režim expozície nastavený na hodnotu AUTO, AUTO+ alebo na výber scény, pre funkciu [White Balance] sa pevne nastaví hodnota [Auto WB] a vy nemôžete vybrať iné režimy. • Ak je jediným dostupným zdrojom svetla ortuťová výbojka alebo sodíková výbojka, fotoaparát nebude môcť dosiahnuť presné vyváženie bielej farby z dôvodu charakteristiky tohto zdroja svetla. V takýchto prípadoch použite blesk. 114

Úprava vyváženia bielej farby podľa konkrétneho zdroja svetla (automatické/predvolené vyváženie bielej farby) Tlačidlo WB na ovládacom tlačidle t vyberte požadované nastavenie • Ak nevyberiete možnosť [AWB], farebný odtieň môžete doladiť pomocou tlačidla b/B. Úpravou smerom k značke + sa sfarbenie fotografie zmení na červenkasté a úpravou smerom k značke – sa zmení na modrasté. AWB (Auto WB) (Daylight) (Shade) (Cloudy) (Incandescent) (Fluorescent) (Flash) Fotoaparát automaticky zistí zdroj svetla a upraví tóny farieb. Ak zvolíte možnosť podľa konkrétneho zdroja svetla, tóny farieb sa upravia podľa daného zdroja svetla (predvolené vyváženie bielej farby). Používanie funkcie snímania Techniky fotografovania • Ak nemôžete dosiahnuť požadovanú farbu pomocou zvolenej možnosti, použite funkciu posunu vyváženia bielej farby (s. 122). • Ak vyberiete možnosť [5500K] (Color Temp.) alebo [0] (Color Filter), môžete upraviť hodnotu na požadovanú úroveň (nižšie). • Ak vyberiete položku [Custom], môžete zaregistrovať svoje nastavenie (s. 116). 115