Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Poznámka • Ak sa

Poznámka • Ak sa používa pri stlačení spúšte blesk, uloží sa vlastné vyváženie bielej farby so zohľadnením svetla blesku. V tomto prípade snímajte ďalej s použitím blesku. 118

Výber dynamického režimu Tento fotoaparát poskytuje šesť dynamických režimov, napríklad rozšírený jednozáberový režim a rozšírený režim nepretržitého snímania. Používajte ich podľa potreby. Snímanie jedného záberu Tento režim slúži na bežné snímanie. Tlačidlo tlačidle t Adv.) na ovládacom (Single-shot Poznámka • Keď je režim expozície nastavený na hodnotu [Sports Action] v rámci výberu scény, nemôžete nasnímať jeden záber. Súvislé snímanie Fotoaparát zaznamenáva fotografie nepretržite s nasledujúcimi rýchlosťami*. SLT-A55/A55V Maximálne 6 fotografií za sekundu Maximálne 3 fotografie za sekundu SLT-A33 Maximálne 6 fotografií za sekundu Maximálne 2,5 fotografie za sekundu * Naše podmienky pri meraní. Rýchlosť nepretržitého snímania je pomalšia v závislosti od podmienok pri snímaní. Používanie funkcie snímania 1 Tlačidlo na ovládacom tlačidle t (Continuous adv.) t vyberte požadovanú rýchlosť 119