Views
2 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

2 Upravte zaostrenie a

2 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt. • Ak stlačíte a podržíte tlačidlo spúšte, zaznamenávanie bude pokračovať. Maximálny počet po sebe idúcich záberov Počet záberov pri nepretržitom snímaní je obmedzený. V režime priority nepretržitého posunu AE SLT-A55/A55V SLT-A33 Fine 28 záberov 14 záberov Standard 28 záberov 16 záberov RAW & JPEG 19 záberov 7 záberov RAW 19 záberov 7 záberov Technika fotografovania • Ak chcete nepretržite snímať s vyššou rýchlosťou, nastavte režim expozície na prioritu nepretržitého posunu AE (s. 70). Poznámky • Keď je vybratá možnosť , zobrazí sa záber zaznamenaný medzi snímkami. • Ak používate iné režimy výberu scény než je režim [Sports Action], nepretržité snímanie nie je možné. • Ak je funkcia [Face Detection] nastavená na hodnotu [On], rýchlosť nepretržitého snímania môže byť nižšia. Používanie samospúšte 10-sekundová samospúšť je vhodná pri snímaní autoportrétu a 2- sekundová samospúšť je vhodná na potlačenie otrasov fotoaparátu. 1 Tlačidlo na ovládacom tlačidle t (samospúšť) t vyberte požadované nastavenie • Číslo za značkou označuje počet sekúnd, ktoré ste aktuálne zvolili. 120

2 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt. • Ak je aktivovaná samospúšť, zvukové signály a indikátor samospúšte signalizujú aktuálny stav. Tesne pred nasnímaním fotografie bude rýchlo blikať indikátor samospúšte a rýchlo sa bude opakovať zvukový signál. Zrušenie samospúšte Stlačte tlačidlo na ovládacom tlačidle. Snímanie fotografií s posunutou expozíciou (posun expozície) Základná expozícia Smerom k značke – Smerom k značke + Snímanie s posunom umožňuje nasnímať viacero fotografií, každú s inou úrovňou expozície. Zadajte hodnotu odchýlky (kroky) od základnej expozície a fotoaparát nasníma tri zábery a zároveň bude automaticky posúvať expozíciu. Stlačte a podržte tlačidlo spúšte, kým sa snímanie nezastaví. Keď sa použije blesk, na zmenu svetla blesku sa použije posun pri použití blesku. Ak chcete snímať, stláčajte spúšť po jednotlivých záberoch. Používanie funkcie snímania 1 Tlačidlo na ovládacom tlačidle t (Bracket: Cont.) t vyberte požadovaný krok posunu 2 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt. Základná expozícia je nastavená na prvú snímku v postupnosti. • Stlačte tlačidlo a podržte ho stlačené, kým sa zaznamenávanie nezastaví. Pri snímaní s posunom expozície stlačte tlačidlo spúšte trikrát. 121