Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Poznámky • Ak je

Poznámky • Ak je prepínač režimu nastavený na hodnotu M, expozícia sa posunie úpravou rýchlosti uzávierky. • Ak upravíte expozíciu, expozícia sa posunie na základe korigovanej hodnoty. • Tento posun nie je možné použiť, keď je režim expozície nastavený na hodnoty AUTO, AUTO+, Sweep Panorama alebo na výber scény. Stupnica EV pri snímaní s posunom expozície Displej LCD alebo hľadáčik Posun pri okolitom svetle* 0,3 kroku, tri snímky Kompenzácia expozície 0 Posun pri použití blesku 0,7 kroku, tri snímky Kompenzácia blesku –1,0 Displej LCD (pri nastavení funkcie [Display Rec. Data] na hodnotu [For viewfinder]) Zobrazené vo vrchnom riadku. Zobrazené v spodnom riadku. * Okolité svetlo: akékoľvek svetlo iné ako svetlo blesku, ktoré svieti na scéne dlhšiu dobu, napríklad prirodzené svetlo, svetlo žiarovky alebo žiarivky. • Pri snímaní s posunom sa na stupnici EV zobrazuje rovnaký počet indexov, ako je počet zaznamenateľných fotografií. • Keď sa spustí snímanie s posunom expozície, indexy označujúce už nasnímané zábery postupne miznú. Snímanie s posunom vyváženia bielej farby (posun vyváženia bielej farby) Na základe vybratého vyváženia bielej farby a farebnej teploty alebo farebného filtra sa nasnímajú tri fotografie s posunom vyváženia bielej farby. 122

1 Tlačidlo na ovládacom tlačidle t (WB bracket) t vyberte požadované nastavenie • Ak vyberiete možnosť Lo, posunie sa o hodnotu 10 mired*. Ak vyberiete možnosť Hi, posunie sa o hodnotu 20 mired. 2 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt. * Mired: jednotka označujúca kvalitu konverzie farieb vo filtroch teploty farieb. Snímanie s použitím bezdrôtového diaľkového ovládača Snímať môžete aj pomocou tlačidiel SHUTTER a 2SEC (spúšť sa uvoľní po 2 sekundách), na bezdrôtovom diaľkovom ovládači RMT- DSLR1 (predáva sa samostatne). Pozrite si aj návod na používanie, ktorý sa dodáva s bezdrôtovým diaľkovým ovládačom. 1 Tlačidlo na ovládacom tlačidle t (Remote Cdr.) Používanie funkcie snímania 2 Zaostrite na objekt, nasmerujte vysielač bezdrôtového diaľkového ovládača na snímač na diaľkové ovládanie a nasnímajte záber. 123