Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Nastavenie hlasitosti

Nastavenie hlasitosti Tlačidlo MENU t požadovanú hodnotu 2 t [Volume Settings] t vyberte Výber dátumu videozáznamov na prehrávanie Videozáznamy sú uložené podľa dátumu. Tlačidlo MENU t požadovaný dátum 2 t [Select Date] t vyberte Poznámka • Videozáznamy nahraté na iných zariadeniach sa nemusia dať prehrávať na tomto fotoaparáte. Otočenie záberu 1 Zobrazte fotografiu, ktorú chcete otočiť, a potom stlačte tlačidlo . Tlačidlo 2 Stlačte stred ovládacieho tlačidla. Fotografia sa otočí proti smeru otáčania hodinových ručičiek. Ak chcete vykonať ďalšie otočenie, zopakujte krok 2. • Po otočení sa záber prehráva v otočenej orientácii, a to aj v prípade, že ste vypli napájanie. Návrat na obrazovku normálneho prehrávania Stlačte tlačidlo . Poznámky • Nemôžete otáčať videozáznamy. • Keď kopírujete otočené fotografie do počítača, softvér „PMB“, ktorý sa nachádza na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky) môže zobraziť otočené fotografie správne. Zábery však nemusia byť otočené v závislosti od softvéru. 126

Zväčšenie záberov Statický záber môžete zväčšiť, aby ste ho mohli bližšie preskúmať. Toto je vhodné na kontrolu stavu zaostrenia zaznamenanej fotografie. 1 Zobrazte fotografiu, ktorú chcete zväčšiť, a potom stlačte tlačidlo . Tlačidlo 2 Priblíženie alebo vzdialenie záberu sa vykonáva tlačidlom alebo tlačidlom . • Otočením ovládacieho kolieska sa prepína fotografia pri rovnakom zväčšení zobrazenia. Ak nasnímate viac fotografií s rovnakou kompozíciou, môžete porovnať ich zaostrenie. Zrušenie prehrávania zväčšených fotografií Normálnu veľkosť fotografie obnovíte stlačením tlačidla . Tlačidlo 3 Časť, ktorú chcete zväčšiť, vyberte pomocou tlačidla v/V/b/B na ovládacom tlačidle. Používanie funkcie zobrazenia Rozsah zmeny mierky Rozsah zmeny mierky je nasledovný. Veľkosť záberu Rozsah zmeny mierky SLT-A55/A55V SLT-A33 L Približne ×1,1 – ×11,8 Približne ×1,1 – ×11,8 M Približne ×1,1 – ×8,8 Približne ×1,1 – ×8,0 S Približne ×1,1 – ×6,0 Približne ×1,1 – ×5,5 127