Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Kontrola informácií o

Kontrola informácií o zaznamenaných fotografiách Pri každom stlačení tlačidla DISP na ovládacom tlačidle sa zmenia aj zobrazené údaje (s. 124). Zobrazenie základných informácií Statický záber Videozáznam A Zobrazenie Význam Pamäťová karta (20) Statický záber alebo videozáznam 100-0003 Číslo priečinka – súboru (171) 2010 1 1 Dátum zaznamenania Veľkosť statických záberov (145)/Pomer strán Aspect ratio statických záberov (147)/Veľkosť panoramatických záberov (146) Kvalita obrazu statických záberov (147) Zobrazenie Význam DPOF3 Súprava DPOF (178) Upozornenie na stav akumulátora (22) 100% Stav akumulátora (22) AVCHD MP4 Súbor databázy je plný (198)/Chyba súboru databázy (198) Upozornenie na prehrievanie (198) Formát súborov videozáznamu (83) Veľkosť záberov videozáznamov (146) - Ochrana (134) 130

B Zobrazenie Význam Informácie funkcie GPS (len model SLT- A55V) N35° 37’ 32” W139° 44’ 31” C Zobrazenie zemepisnej šírky a dĺžky (len model SLT-A55V) 2010 1 1 Dátum snímania 10:37AM Upozornenie pre ikonu automatického HDR (110) 1/125 Rýchlosť uzávierky (76) F3.5 Clona (73) ISO200 Citlivosť ISO (108) 3/7 Číslo súboru/celkový počet záberov N Prehrávanie Panel prehrávania 5:40 Počítadlo Zobrazenie Význam Hlasitosť Používanie funkcie zobrazenia 131