Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Zobrazenie histogramu A

Zobrazenie histogramu A Zobrazenie Význam Pamäťová karta (20) Statický záber 100-0003 Číslo priečinka – súboru (171) Veľkosť statických záberov (145)/Pomer strán Aspect ratio statických záberov (147)/Veľkosť panoramatických záberov (146) Kvalita obrazu statických záberov (147) - Ochrana (134) DPOF3 Súprava DPOF (178) Upozornenie na stav akumulátora (22) 100% Stav akumulátora (22) Súbor databázy je plný (198)/Chyba súboru databázy (198) Upozornenie na prehrievanie (198) B Zobrazenie Význam Histogram* (104) Režim expozície (60 – 81) P A • (SLT-A55/A55V)/ S M (SLT-A33) 1/125 Rýchlosť uzávierky (76) F3.5 Clona (73) ISO200 Citlivosť ISO (108) –0.3 Kompenzácia expozície (103) –0.3 Kompenzácia blesku (105) 35mm AWB +1 5500K M1 Režim merania (107) Ohnisková vzdialenosť (183) Kreatívny štýl (112) Vyváženie bielej farby (Automatické, Predvolené, Teplota farieb, Farebný filter, Vlastné) (114) 132

Zobrazenie Význam Optimalizácia dynamického rozsahu (109)/Automatické HDR/Upozornenie ikony automatického HDR (110) 2010 1 1 Dátum snímania 10:37AM 3/7 Číslo súboru/celkový počet záberov * Ak sa na fotografii nachádza preexponovaná alebo podexponovaná oblasť, táto oblasť bude v zobrazení histogramu blikať (upozornenie na limit jasu). Používanie funkcie zobrazenia 133