Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

• Tieto operácie

• Tieto operácie poskytujú iba televízory, ktoré podporujú štandard „BRAVIA“ Sync. Operácie ponuky SYNC Menu sa líšia v závislosti od pripojeného televízora. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora. • Ak je fotoaparát pripojený pomocou kábla HDMI k televízoru iného výrobcu a v rámci odozvy na stláčanie tlačidiel diaľkového ovládača televízora vykonáva nežiaduce operácie, nastavte hodnotu [CTRL FOR HDMI] v ponuke nastavenia na hodnotu [Off]. Používanie fotoaparátu v zahraničí Pri prezeraní záberov na televíznej obrazovke je nutné, aby fotoaparát a televízny prijímač používali rovnaký systém kódovania farieb. Systém NTSC (1080 60i) Bahamské ostrovy, Bolívia, Čile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko, Kanada, Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela atď. Systém PAL (1080 50i) Austrália, Belgicko, Česká republika, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong, Chorvátsko, Indonézia, Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur, Slovenská republika, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Thajsko, Turecko, Vietnam a ďalšie. Systém PAL-M (1080 50i) Brazília Systém PAL-N (1080 50i) Argentína, Paraguaj, Uruguaj Systém SECAM (1080 50i) Bulharsko, Francúzsko, Grécko, Guyana, Irak, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina a ďalšie. 140

Zmena nastavenia Nastavenie funkcie GPS (len model SLT-A55V) Ak fotoaparát získava informácie o polohe pomocou zabudovanej funkcie GPS, tieto informácie sa zaznamenávajú do záberov alebo videozáznamov na danom mieste. Pomocou dodávaného softvéru „PMB“ môžete zábery zaznamenané spolu s informáciami o polohe importovať do počítača a užívať si ich zobrazovanie spolu s mapou, na ktorej sa zobrazuje miesto ich nasnímania. Podrobnosti nájdete v pomocníkovi „PMB Help“. Tlačidlo MENU t Off] t [On] 1 t [GPS Settings] t [GPS On/ Vzhľad indikátora sa mení v závislosti od intenzity a príjmu signálu GPS. Indikátory Stav príjmu signálu GPS GPS Bez indikátora Funkcia [GPS On/Off] je nastavená na hodnotu [Off]. Fotoaparát nemôže zaznamenať informácie o polohe. Použite svoj fotoaparát na otvorenom priestranstve. Vypočítavajú sa informácie o polohe. Počkajte, kým sa informácie o polohe sprístupnia na zaznamenanie. Zaznamenajú sa posledné získané informácie o polohe. Ak chcete zaznamenať správne informácie o polohe, použite fotoaparát na otvorenom priestranstve. Je možné zaznamenať aktuálne informácie o polohe. Vyskytol sa problém s funkciou GPS. Vypnite fotoaparát a znova ho zapnite. Príjem signálu GPS • Triangulácia v interiéri alebo v blízkosti vysokých budov nemusí prebehnúť správne. Použite svoj fotoaparát na otvorenom priestranstve v exteriéri a znova zapnite fotoaparát. • Získavanie informácií o polohe môže trvať niekoľko desiatok sekúnd až minút. Použitie podporných údajov funkcie GPS môže skrátiť čas určovania polohy. 141 Zmena nastavenia