Views
3 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Automatická korekcia

Automatická korekcia času hodín Fotoaparát udržiava presný čas hodín tak, že počas spúšťania získava informácie o čase pomocou funkcie GPS. Čas sa opravuje, keď je napájanie vypnuté. Tlačidlo MENU t Time Cor.] t [On] 1 t [GPS Settings] t [GPS Auto Poznámky • Funkcia [GPS Auto Time Cor.] je nefunkčná, ak je funkcia [GPS On/Off] nastavená na hodnotu [Off]. • Pred jej použitím je nutné nastaviť funkciu [Date/Time Setup] vo fotoaparáte. • Môžu sa vyskytnúť niekoľkosekundové rozdiely. • V závislosti od oblasti sa môže stať, že funkcia nebude pracovať správne. 144

Nastavenie veľkosti a kvality fotografie Image: Size Tlačidlo MENU t požadovanú veľkosť 1 t [Image: Size] t vyberte [Image: Aspect Ratio]: [3:2] SLT-A55/A55V Veľkosť záberu Pokyny na používanie L:16M 4912 × 3264 pixelov Pre výtlačky až do formátu veľkosti A3+ M:8.4M 3568 × 2368 pixelov Pre výtlačky až do formátu veľkosti A4 S:4.0M 2448 × 1624 pixelov Pre výtlačky vo formáte veľkosti L/2L SLT-A33 Veľkosť záberu Pokyny na používanie L:14M 4592 × 3056 pixelov Pre výtlačky až do formátu veľkosti A3+ M:7.4M 3344 × 2224 pixelov Pre výtlačky až do formátu veľkosti A4 S:3.5M 2288 × 1520 pixelov Pre výtlačky vo formáte veľkosti L/2L [Image: Aspect Ratio]: [16:9] SLT-A55/A55V Veľkosť záberu Pokyny na používanie L:14M 4912 × 2760 pixelov Na zobrazenie v televíznom M:7.1M 3568 × 2000 pixelov prijímači podporujúcom formát HD S:3.4M 2448 × 1376 pixelov Zmena nastavenia 145