Views
4 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

SLT-A33 Veľkosť záberu Pokyny na používanie L:12M 4592 × 2576 pixelov Na zobrazenie v televíznom M:6.3M 3344 × 1872 pixelov prijímači podporujúcom formát HD S:2.9M 2288 × 1280 pixelov Poznámka • Ak použitím možnosti [Image: Quality] vyberiete formát RAW, veľkosť záberu súboru RAW zodpovedá veľkosti L. Táto veľkosť sa nezobrazí na obrazovke. Nastavenie veľkosti panoramatických záberov Môžete nastaviť veľkosť panoramatických záberov. Veľkosť záberov sa líši v závislosti od nastavenia smeru snímania (s. 69). Tlačidlo MENU t 2 t [Panorama: Size] alebo [3D Pan.: Image Size] t vyberte požadovanú veľkosť [Panorama: Size] (Standard) Zvislé: 3872 × 2160 Vodorovné: 8192 × 1856 (Wide) Zvislé: 5536 × 2160 Vodorovné: 12416 × 1856 [3D Pan.: Image Size] (16:9) Vodorovné: 1920 × 1080 Vodorovné: 4912 × 1080 (Standard) (Wide) Vodorovné: 7152 × 1080 Movie: Size Čím väčšia je veľkosť záberov, tým vyššia je kvalita obrazu. Tlačidlo MENU t požadovanú veľkosť 1 t [Movie: Size] t vyberte 146

Režim [AVCHD] Režim [MP4] 480) (1920 × 1080) 17 Mb/s: Sníma v najvyššej kvalite obrazu a umožňuje zobrazovanie záberov v televíznom prijímači podporujúcom formát HD. (1440 × 1080) 12 Mb/s: Sníma vo vysokej kvalite obrazu a umožňuje zobrazovanie záberov v televíznom prijímači podporujúcom formát HD. (VGA) (640 × 3 Mb/s: Sníma vo veľkosti vhodnej na odovzdávanie na web. Poznámka • Výsledky zodpovedajú kvalite snímania záberov vzdialených predmetov, ak nie je pre videozáznamy vybratá veľkosť záberov [VGA] (len model SLT- A33). Image: Aspect Ratio Tlačidlo MENU t 1 t [Image: Aspect Ratio] t vyberte požadovaný pomer strán 3:2 Normálny pomer. 16:9 Pomer HDTV. Poznámka • Táto možnosť sa nedá nastaviť, ak je režim expozície nastavený na hodnotu Sweep Panorama. Zmena nastavenia Image: Quality Tlačidlo MENU t 1 t [Image: Quality] t vyberte požadované nastavenie (RAW) Formát súboru: RAW (záznamy používajúce formát kompresie RAW.) Tento formát nevykonáva žiadne digitálne spracovanie fotografií. Tento formát vyberte, ak chcete spracovať fotografie v počítači na profesionálne účely. • Veľkosť záberu je pevne nastavená na najvyššiu hodnotu. Táto veľkosť záberov sa nezobrazí na obrazovke. 147