Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

(RAW & JPEG) (Fine)

(RAW & JPEG) (Fine) (Standard) Formát súboru: RAW (záznamy používajúce formát kompresie RAW.) + JPEG Naraz sa vytvorí záber s formátom RAW a záber s kompresiou JPEG. Je to vhodné vtedy, keď potrebujete dva obrazové súbory, súbor JPEG na prezeranie a súbor RAW na upravovanie. • Kvalita fotografie je napevno nastavená na hodnotu [Fine] a veľkosť fotografie je napevno nastavená na hodnotu [L]. Formát súboru: JPEG Záber je pri nasnímaní komprimovaný vo formáte JPEG. Keďže pomer kompresie (Standard) je vyšší než pomer (Fine), veľkosť súboru s kompresiou je menšia než v prípade kompresie . To vám umožňuje zaznamenať viac súborov na jednu pamäťovú kartu, ale kvalita záberov bude nižšia. Poznámky • Táto možnosť sa nedá nastaviť, ak je režim expozície nastavený na hodnotu Sweep Panorama. • Ak chcete získať podrobnosti o počte fotografií, ktoré môžete nasnímať pri zmene kvality fotografií, pozrite si časť na strane 33. Informácie o záberoch RAW Záber RAW nasnímaný týmto fotoaparátom môžete otvoriť pomocou softvéru „Image Data Converter SR“, ktorý sa nachádza na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky). S týmto softvérom je možné otvoriť a konvertovať záber vo formáte RAW na bežný formát, ako je napríklad formát JPEG alebo TIFF, a znovu upraviť vyváženie bielej farby, sýtosť farieb, kontrast, atď. • Zábery vo formáte RAW nie je možné tlačiť pomocou tlačiarne podporujúcej technológiu DPOF (tlač). • Funkciu [Auto HDR] nemôžete nastaviť pre zábery vo formáte RAW. 148

Nastavenie spôsobu záznamu na pamäťovú kartu Výber spôsobu priraďovania čísiel súborov pre fotografie Tlačidlo MENU t 1 t [File Number] t vyberte požadované nastavenie Series Reset Fotoaparát nevynuluje čísla súborov a priraďuje ich v postupnosti až do dosiahnutia hodnoty „9999“. Fotoaparát vynuluje čísla súborov a priraďuje ich od hodnoty „0001“ v nasledujúcich prípadoch. Ak priečinok pre ukladanie záberov obsahuje nejaký súbor, novému súboru sa priradí číslo, ktoré je o jedno vyššie, než je posledné číslo súboru. – pri zmene formátu priečinka. – pri odstránení všetkých fotografií v priečinku. – pri výmene pamäťovej karty. – pri formátovaní pamäťovej karty. Výber formátu názvu priečinka Zaznamenané statické zábery sa ukladajú do automaticky vytváraných priečinkov v priečinku DCIM na pamäťovej karte. Tlačidlo MENU t 1 t [Folder Name] t vyberte požadované nastavenie Zmena nastavenia Standard Form Formát názvu priečinka je nasledovný: číslo priečinka + MSDCF. Príklad: 100MSDCF Date Form Formát názvu priečinka je nasledovný: číslo priečinka + R (posledná číslica)/MM/DD. Príklad: 10000405 (názov priečinka: 100, dátum: 2010/04/ 05) Poznámka • Pre názvy priečinkov videozáznamov sa používa formát „číslo priečinka + ANV01“. 149