Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Poznámky • [Weak]

Poznámky • [Weak] hodnota sa vyberie automaticky pre obrázky pri nepretržitom snímaní alebo pri nepretržitom snímaní s posunom expozície, a to aj v prípade, ak je nastavená na hodnotu [Auto]. • Keď je režim expozície nastavený na hodnotu AUTO, AUTO+, Sweep Panorama alebo výber scény, táto položka je nastavená na hodnotu [Weak]. • Redukcia šumu sa nevykonáva na záberoch vo formáte RAW. 154

Zmeny funkcie tlačidiel Zmeny funkcie tlačidla AEL Pre funkciu tlačidla AEL môžete vybrať z nasledujúcich dvoch funkcií: – Podržanie uzamknutej hodnoty expozície stlačením tlačidla AEL počas podržania tlačidla ([AEL hold]). – Podržanie uzamknutej hodnoty expozície stlačením tlačidla AEL až do ďalšieho stlačenia tlačidla ([AEL toggle]). Tlačidlo MENU t 1 t [AEL button] t vyberte požadované nastavenie Poznámky • Keď je hodnota expozície uzamknutá, na displeji LCD a v hľadáčiku sa zobrazí indikátor . Dávajte pozor, aby ste neobnovili pôvodné nastavenie. • Nastavenia [AEL hold] a [AEL toggle] ovplyvňujú manuálny posun (s. 79) v režime manuálnej expozície. • Ak je vybratá možnosť [AEL toggle], nezabudnite znova stlačiť tlačidlo AEL, aby sa uvoľnilo uzamknutie. Zmena funkcie tlačidla na zachovanie zaostrenia na tlačidlo na zobrazenie ukážky Ak používate objektív s tlačidlom na zachovanie zaostrenia, môžete zmeniť funkciu tlačidla na tlačidlo zobrazenia ukážky snímky. Zmena nastavenia Tlačidlo MENU t [D.O.F.Preview] 1 t [Focus Hold Button] t Povolenie funkcie lupy zaostrenia Ak chcete skontrolovať zaostrenie, môžete záber približovať a vzďaľovať pomocou tlačidla počas snímania. Tlačidlo MENU t 1 t [Focus Magnifier] t [On] 155