Views
9 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Zmena iných nastavení

Zmena iných nastavení Zapnutie a vypnutie zvuku Slúži na výber zvuku uzamknutia spúšte, počas odpočítavania samospúšte a podobne. Tlačidlo MENU t 2 t [Audio signals] t vyberte požadované nastavenie Odstránenie informácií Pomocníka z obrazovky Zobrazovanie informácií Pomocníka pri používaní fotoaparátu môžete vypnúť. Je to vhodné, ak chcete rýchlo vykonať nasledujúcu operáciu. Tlačidlo MENU t 1 t [Help Guide Display] t [Off] Nastavenie času zapnutia režimu šetrenia energie fotoaparátu Môžete nastaviť iné časové intervaly prepnutia fotoaparátu do režimu úspory energie (Power Save). Stlačením tlačidla spúšte do polovice sa fotoaparát vráti do režimu snímania. Tlačidlo MENU t požadovaný čas 1 t [Power Save] t vyberte Poznámka • Ak je fotoaparát pripojený k televízoru alebo ak je dynamický režim nastavený na hodnotu [Remote Cdr.], fotoaparát prejde do režimu šetrenia energie po 30 minútach bez ohľadu na toto nastavenie. Uvoľnenie spúšte, keď nie je pripojený žiadny objektív Môžete uvoľniť spúšť, keď nie je pripojený žiadny objektív. Túto možnosť vyberte, keď fotoaparát pripojíte napríklad k astronomickému teleskopu. 156

Tlačidlo MENU t [Enable] 1 t [Release w/oLens] t Poznámka • Ak používate objektívy, ktoré neposkytujú kontakt objektívu, ako je napríklad objektív astronomického teleskopu, nie je možné dosiahnuť správne meranie. V takýchto prípadoch upravte expozíciu manuálne tak, že ju budete kontrolovať na zaznamenanom zábere. Výber jazyka Tlačidlo MENU t 1 t [ Language] t vyberte jazyk Nastavenie prehrávania ukážkového videozáznamu Fotoaparát môžete nastaviť tak, aby sa v ňom spustilo prehrávanie ukážkového videozáznamu, ak s fotoaparátom nepracujete dlhšie ako jednu minútu. Tlačidlo MENU t 2 t [Demo Mode] t [On] Zmena nastavenia 157