Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Nastavenie displeja LCD

Nastavenie displeja LCD alebo elektronického hľadáčika Nastavenie jasu displeja LCD Jas displeja LCD sa automaticky upravuje podľa osvetlenia okolitého prostredia pomocou snímača svetla (s. 14). Jas displeja LCD môžete nastaviť manuálne, alebo môžete vybrať nastavenie, ktoré je vhodné pre exteriéry počas slnečného dňa. Tlačidlo MENU t 1 t [LCD Brightness] t vyberte požadované nastavenie Poznámky • Pri nastavení na hodnotu [Auto] nezakrývajte snímač svetla rukou ani inými predmetmi. • Keď sa fotoaparát používa s adaptérom striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne), jas displeja LCD je vždy nastavený na ten najvyšší jas, a to aj v prípade, ak vyberiete hodnotu [Auto]. • Nastavte hodnotu [Auto] alebo hodnotu [Manual], ak ide o fotografiu v interiéri, pretože nastavenie [Sunny Weather] je príliš jasné. Manuálne nastavenie jasu hľadáčika Jas hľadáčika sa automaticky upravuje podľa stavu osvetlenia objektu. Jas hľadáčika môžete nastaviť manuálne. Tlačidlo MENU t 1 t [Viewfinder Bright.] t [Manual] t vyberte požadované nastavenie Poznámka • Keď sa fotoaparát používa s adaptérom striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne), jas hľadáčika je vždy nastavený na ten najvyšší jas, a to aj v prípade, ak vyberiete hodnotu [Auto]. 158

Nastavenie doby zobrazenia fotografie hneď po jej nasnímaní (automatický náhľad) Zaznamenaný záber môžete ihneď po nasnímaní skontrolovať na obrazovke. Môžete zmeniť dobu zobrazovania. Tlačidlo MENU t 2 t [Auto Review] t vyberte požadované nastavenie Poznámka • Pri automatickom prezeraní sa záber nezobrazí vo vertikálnej polohe, a to ani v prípade, ak je funkcia [Playback Display] nastavená na hodnotu [Auto Rotate] (s. 124). Nastavenie metódy používanej na prepínanie medzi displejom LCD a hľadáčikom Automatické prepínanie medzi displejom LCD a hľadáčikom môžete vypnúť a povoliť ich prepínanie iba prostredníctvom tlačidla FINDER/LCD. Tlačidlo MENU t [Manual] Nastavenie mriežky 1 t [FINDER/LCD Setting] t Mriežka je sieť pomocných čiar na zostavovanie kompozície. Mriežku môžete zapnúť alebo vypnúť, alebo môžete vybrať typ mriežky. Zobrazuje sa aj dostupný rozsah pre nahrávanie videozáznamu. Zmena nastavenia Tlačidlo MENU t 2 t [Grid Line] t vyberte požadované nastavenie 159