Views
9 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Overenie verzie

Overenie verzie fotoaparátu Zobrazuje verziu fotoaparátu. Pri vydaní aktualizácie firmvéru overte verziu fotoaparátu. Tlačidlo MENU t 2 t [Version] Poznámka • Aktualizáciu je možné vykonať, iba ak je akumulátor nabitý najmenej na úroveň (tri zostávajúce ikony akumulátora). Odporúčame vám, aby ste použili dostatočne nabitý akumulátor alebo adaptér striedavého prúdu AC- PW20 (predáva sa samostatne). 160

Obnovenie predvolených nastavení Môžete obnoviť hlavné funkcie fotoaparátu. Tlačidlo MENU t 2 t [Reset Default] t [Enter] Predvolené nastavenia sa obnovia pre nasledovné položky. Položky Obnovenie na hodnotu Kompenzácia expozície (103) ±0.0 Zobrazenie informácií o zázname (41) Podrobné zobrazenie Zobrazenie prehrávania (124) Obrazovka jedného záberu (s informáciami o snímaní) Dynamický režim (119) Single-shot Adv. Flash Mode (98) Fill-flash (líši sa podľa toho, či je zabudovaný blesk otvorený alebo nie) Autofocus Mode (90) AF-A AF area (91) Wide Face Detection (95) On Smile Shutter (96) Off ISO (108) AUTO Metering Mode (107) Multi segment Flash Compensation (105) ±0.0 White Balance (114) AWB (Automatické vyváženie bielej farby) Color Temp./Color Filter (116) 5500K, Color Filter 0 Vlastné vyváženie bielej farby (116) 5500K DRO/Auto HDR (109) D-Range Optimizer: Auto Creative Style (112) Standard Výber scény (64) Portrait Zmena nastavenia Ponuka snímania Položky Obnovenie na hodnotu Image: Size (145) L:16M (SLT-A55/A55V)/ L:14M (SLT-A33) Image: Aspect Ratio (147) 3:2 Image: Quality (147) Fine 161