Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Používanie softvéru

Používanie softvéru Inštalácia softvéru (v systéme Windows) Prihláste sa ako správca. 1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou dodávky) do jednotky CD-ROM. Zobrazí sa obrazovka ponuky inštalácie. • Ak sa nezobrazí, dvakrát kliknite na ikonu [Computer] (v systéme Windows XP: [My Computer]) t (SONYPMB) t [Install.exe]. • Ak sa zobrazí obrazovka automatického prehrávania, vyberte možnosť „Run Install.exe“ a pokračujte v inštalácii podľa pokynov zobrazovaných na obrazovke. 2 Kliknite na možnosť [Install]. Skontrolujte, či sú vybraté možnosti „Sony Image Data Suite“ a „PMB“, a postupujte podľa pokynov na obrazovke. • Pripojte fotoaparát k počítaču podľa pokynov, ktoré sa počas tejto procedúry zobrazujú na obrazovke (s. 170). • Keď sa zobrazí hlásenie s výzvou na potvrdenie reštartu počítača, reštartujte počítač podľa pokynov na obrazovke. • V závislosti od systémového prostredia počítača sa môžu nainštalovať ovládacie prvky DirectX. 3 Po dokončení inštalácie vyberte disk CD-ROM. Nainštaluje sa nasledujúci softvér a na pracovnej ploche sa zobrazia ikony odkazov. „Image Data Converter SR“ „Image Data Lightbox SR“ „PMB“ „PMB Launcher“ „PMB Help“ Poznámky • Ak softvér „PMB“ už je nainštalovaný v počítači a predtým nainštalovaná verzia softvéru „PMB“ je nižšia než verzia softvéru „PMB“ na disku CD- 166

ROM (je súčasťou dodávky), nainštalujte aj softvér „PMB“ z disku CD-ROM (je súčasťou dodávky). • Ak softvér „PMB“ už je nainštalovaný v počítači a predtým nainštalovaná verzia softvéru „PMB“ je vyššia než verzia softvéru „PMB“ na disku CD- ROM (je súčasťou dodávky), inštalácia nie je potrebná. Použiteľné funkcie sa aktivujú, keď sa fotoaparát pripojí k počítaču pomocou kábla USB. • Ak je v počítači nainštalovaná verzia softvéru „PMB“, ktorá je nižšia než verzia 5.0.00, je možné, že niektoré funkcie softvéru „PMB“ sa nebudú dať použiť, keď nainštalujete softvér „PMB“ z dodaného disku CD-ROM. Z dodaného disku CD-ROM sa nainštaluje aj program „PMB Launcher“, a softvér „PMB“ alebo iný softvér tak bude možné spustiť aj pomocou programu „PMB Launcher“. Dvojitým kliknutím na ikonu „PMB Launcher“ na obrazovke počítača spustite aplikáciu „PMB Launcher“. Inštalácia softvéru (v systéme Macintosh) Prihláste sa ako správca. 1 Zapnite počítač Macintosh a vložte disk CD-ROM (je súčasťou dodávky) do jednotky CD-ROM. 2 Dvakrát kliknite na ikonu mechaniky CD-ROM. 3 Skopírujte súbor [IDS_INST.pkg] v priečinku [MAC] do ikony pevného disku. 4 Dvakrát kliknite na súbor [IDS_INST.pkg] v cieľovom priečinku. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite inštaláciu. Používanie programu „Image Data Converter SR“ Aplikácia „Image Data Converter SR“ vám umožňuje vykonávať nasledujúce, ako aj ďalšie akcie: • upravovať zábery nasnímané vo formáte RAW prostredníctvom rôznych korekcií, ako je napríklad krivka odtieňov farieb a zmena ostrosti. Zobrazenie fotografií v počítači 167