Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

• upravovať zábery

• upravovať zábery pomocou vyváženia bielej farby, zmeny expozície, kreatívneho štýlu atď.. • ukladať zábery zobrazené a upravené v počítači. • záber môžete uložiť vo formáte RAW alebo vo všeobecnom formáte súborov. Ak chcete používať program „Image Data Converter SR“, pozrite si Pomocníka. Postupne kliknite na položky [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Converter SR Ver.3]. Stránka technickej podpory pre program „Image Data Converter SR“ (iba v angličtine) http://www.sony.co.jp/ids-se/ Používanie programu „Image Data Lightbox SR“ Aplikácia „Image Data Lightbox SR“ vám umožňuje vykonávať nasledujúce, ako aj ďalšie akcie: • zobraziť a porovnať zábery vo formáte RAW alebo vo formáte JPEG nasnímané týmto fotoaparátom. • priradiť k záberom hodnotenie na základe päťstupňovej škály. • nastaviť farebné označenia. • zobraziť záber v programe „Image Data Converter SR“ a vykonávať v ňom úpravy. Ak chcete používať program „Image Data Lightbox SR“, pozrite si Pomocníka. Postupne kliknite na položky [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Lightbox SR]. Stránka technickej podpory pre program „Image Data Lightbox SR“ (iba v angličtine) http://www.sony.co.jp/ids-se/ 168

Používanie programu „PMB“ Aplikácia „PMB“ vám umožňuje vykonávať nasledujúce, ako aj ďalšie akcie: • nastavovať zábery nasnímané fotoaparátom a zobraziť ich na monitore počítača. • usporiadať zábery v počítači do kalendára a zobraziť ich podľa dátumu nasnímania. • retušovať (odstrániť efekt červených očí atď.), vytlačiť a odoslať statické zábery ako e-mailové prílohy, zmeniť dátum nasnímania atď.. • zobraziť miesto nasnímania záberu na mape (len model SLT- A55V). • tlačiť alebo uložiť statické zábery s dátumom. • vytvárať disky Blu-ray, disky vo formáte AVCHD alebo disky DVD z videozáznamov vo formáte AVCHD, ktoré sa importovali do počítača (pri prvom vytváraní disku Blu-ray alebo disku DVD je potrebné pripojenie prostredia na Internet). Poznámky • Aplikácia „PMB“ nie je kompatibilná s počítačmi Macintosh. • Pri prvom spustení softvéru „PMB“ sa na obrazovke zobrazí hlásenie informačného nástroja vyžadujúce potvrdenie. Vyberte možnosť [Start]. Táto funkcia informuje o novinkách, ako sú napríklad aktualizácie softvéru. Neskôr môžete nastavenie zmeniť. Ak chcete používať aplikáciu „PMB“, pozrite si Pomocníka „PMB Help“. Dvakrát kliknite na odkaz na Pomocníka (PMB Help) na pracovnej ploche. Môžete tiež postupne kliknúť na položky [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Help]. Stránka technickej podpory pre program „PMB“ (iba v angličtine) http://www.sony.co.jp/pmb-se/ Zobrazenie fotografií v počítači 169