Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Bočné strany/Dolná

Bočné strany/Dolná strana A Konektor REMOTE • Keď pripájate diaľkový ovládač RM-S1AM/RM- L1AM (predáva sa samostatne) k fotoaparátu, zástrčka pre diaľkový ovládač musí byť zapojená do konektora REMOTE tak, aby vodiaca drážka zástrčky bola zarovnaná s vodiacou drážkou konektora REMOTE. Dbajte, aby kábel pre diaľkový ovládač smeroval dopredu. B Háčik pre popruh na rameno (31) C HDMI konektor (137) D Konektor (USB) (170) E Konektor pre mikrofón • Pri pripojení externého mikrofónu sa interný mikrofón automaticky vypne. Ak ide o typ externého mikrofónu bez vlastného napájania, napájanie mikrofónu zabezpečuje fotoaparát. F Otvor pre statív • Skrutka na statíve musí byť kratšia ako 5,5 mm. So skrutkami dlhšími ako 5,5 mm nebude možné bezpečne pripevniť fotoaparát na statív. Dlhšia skrutka môže poškodiť fotoaparát. G Zásuvka na pamäťovú kartu (20) H Kryt akumulátora/pamäťovej karty (20) 16

I Kryt pripájacej plochy • Využíva sa pri používaní adaptéra striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne) Pri zatváraní krytu dajte pozor, aby ste kábel napájacieho adaptéra neprivreli krytom. Príprava fotoaparátu 17