Views
3 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Pripojenie fotoaparátu

Pripojenie fotoaparátu k počítaču 1 Do fotoaparátu vložte dostatočne nabitý akumulátor alebo zapojte fotoaparát do elektrickej zásuvky prostredníctvom adaptéra striedavého prúdu AC- PW20 (predáva sa samostatne). 2 Zapnite fotoaparát a potom stlačte tlačidlo (Prehrávanie). 3 Skontrolujte, či je položka [USB Connection] v časti 2 nastavená na možnosť [Mass Storage]. 4 Pripojte fotoaparát k počítaču. • Pri prvom vytváraní pripojenia prostredníctvom konektora USB sa v počítači automaticky spustí program na rozpoznanie fotoaparátu. Chvíľu počkajte. 1 Do konektora USB v počítači Kábel USB (je súčasťou dodávky) 2 Do konektora USB Import záberov do počítača (v systéme Windows) Aplikácia „PMB“ vám umožňuje jednoducho importovať zábery. Podrobné informácie o funkciách aplikácie „PMB“ nájdete v Pomocníkovi „PMB Help“. Import záberov do počítača bez použitia aplikácie „PMB“ Keď sa po vytvorení pripojenia USB medzi fotoaparátom a počítačom zobrazí okno sprievodcu automatickým prehrávaním, postupne kliknite na položky [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM] alebo na položku [MP_ROOT] t skopírujte požadované zábery do počítača. 170

Názov súboru Priečinok Typ súboru Názov súboru Priečinok DCIM Súbor JPEG DSC0ssss.JPG Súbor JPEG (Adobe RGB) _DSCssss.JPG Súbor RAW DSC0ssss.ARW Súbor RAW (Adobe RGB) _DSCssss.ARW Priečinok Súbor MP4 (1440 × 1080) MAH0ssss.MP4 MP_ROOT Súbor MP4 (VGA) MAQ0ssss.MP4 • ssss (názov súboru) označuje ľubovoľné číslo v rozsahu od 0001 do 9999. • Keď je funkcia [Image: Quality] nastavená na hodnotu [RAW & JPEG], numerické časti názvu súboru s údajmi vo formáte RAW a zodpovedajúceho súboru JPEG sú totožné. Poznámky • Pri operáciách, ako je napríklad import videozáznamov vo formáte AVCHD do počítača, použite aplikáciu „PMB“. • Aplikáciu „PMB“ môžete použiť na import videozáznamov s informáciami funkcie GPS o polohe do počítača (len model SLT-A55V). • Keď je fotoaparát pripojený k počítaču, pri manipulácii s priečinkami alebo videozáznamami vo formáte AVCHD z pripojeného počítača sa môže stať, že zábery budú poškodené alebo ich nebude možné prehrávať. Videozáznamy vo formáte AVCHD na pamäťovej karte neodstraňujte ani nekopírujte z počítača. Spoločnosť Sony nepreberá zodpovednosť za následky vykonávania týchto operácií prostredníctvom počítača. Import záberov do počítača (v systéme Macintosh) 1 Najprv pripojte fotoaparát k počítaču Macintosh. Dvakrát kliknite na novo rozpoznanú ikonu na pracovnej ploche t priečinok obsahujúci zábery, ktoré chcete importovať. Zobrazenie fotografií v počítači 2 Presuňte myšou súbory s fotografiami na ikonu pevného disku. Súbory s fotografiami sa skopírujú na pevný disk. 171