Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

3 Dvakrát kliknite na

3 Dvakrát kliknite na ikonu pevného disku t požadovaný súbor záberu v priečinku obsahujúcom skopírované súbory. Záber sa zobrazí. Poznámka • Pri importe alebo manipulácii s videozáznamami vo formáte AVCHD použite program „iMovie“, ktorý sa dodáva s počítačmi Macintosh. Zrušenie pripojenia USB Kroky 1 až 3, ktoré sú uvedené nižšie, vykonajte pred: • odpojením kábla USB. • vybratím pamäťovej karty. • vypnutím fotoaparátu. 1 Dvakrát kliknite na ikonu na vykonanie odpojenia na paneli úloh. Windows Vista Windows XP Ikona na vykonanie odpojenia 2 Postupne kliknite na položky (USB Mass Storage Device) t [Stop]. 3 V okne potvrdenia potvrďte zariadenie a potom kliknite na tlačidlo [OK]. Poznámka • Pred odpojením fotoaparátu od počítača Macintosh myšou presuňte ikonu pamäťovej karty alebo ikonu jednotky do „Koša“. 172

Vytvorenie disku s videozáznamom Môžete vytvoriť disk obsahujúci videozáznamy vo formáte AVCHD, ktoré sú nahraté vo fotoaparáte. Výber metódy na vytvorenie disku Vyberte metódu, ktorá najlepšie vyhovuje vášmu prehrávaču diskov. Podrobnosti o vytváraní diskov pomocou aplikácie „PMB“ nájdete v Pomocníkovi „PMB Help“. Ak chcete importovať videozáznamy, pozrite si stranu 170. Prehrávač Metóda Typ disku Zariadenia na prehrávanie diskov Blu-ray (prehrávač diskov Blu-ray, konzola PlayStation®3 atď.) Zariadenia na prehrávanie médií vo formáte AVCHD (Sony prehrávač diskov Bluray, konzola PlayStation®3 atď.) Zariadenia na prehrávanie obyčajných diskov DVD (prehrávač diskov DVD, počítač s mechanikou na prehrávanie diskov DVD atď.) Vytvorte disk Blu-ray s videozáznamami a fotografiami importovanými do počítača pomocou aplikácie „PMB“. Vytvorte disk s videozáznamami a fotografiami vo formáte AVCHD, ktoré boli importované do počítača, pomocou aplikácie „PMB“. Vytvorenie disku s údajmi vo formáte AVCHD s iným zapisovačom diskov DVD než je zapisovač DVDirect Express. Vytvorte disk v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD) s videozáznamami a fotografiami importovanými do počítača pomocou programu „PMB“. Poznámky • Ak používate zapisovač Sony DVDirect (zapisovač diskov DVD), údaje môžete prenášať po vložení pamäťovej karty do otvoru pre pamäťovú kartu na zapisovači diskov DVD alebo po pripojení fotoaparátu k zapisovaču diskov DVD pomocou kábla USB. • Keď použijete zapisovač Sony DVDirect (zapisovač diskov DVD), skontrolujte, či používate najnovšiu verziu firmvéru zapisovača diskov DVD. Podrobnosti nájdete na nasledujúcej adrese URL: http://sony.storagesupport.com/ 173 Zobrazenie fotografií v počítači