Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Charakteristiky

Charakteristiky jednotlivých typov diskov Disky Blu-ray vám umožňujú nahrávať videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) a s väčšou dĺžkou, než ako je to pri nahrávaní na disky DVD. Videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) je možné nahrať na médiá DVD, ako sú napríklad disky DVD-R. Vytvorí sa disk v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD). • Disk v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) môžete prehrať na zariadeniach na prehrávanie médií vo formáte AVCHD, ako je napríklad prehrávač diskov Sony Blu-ray a konzola PlayStation®3. Tento disk nemôžete prehrávať na obyčajných prehrávačoch diskov DVD. Videozáznam v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD) môže byť po skonvertovaní z videozáznamu v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) nahratý na disky DVD, ako sú disky DVD-R. Takto je možné vytvoriť disk v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD). Disky, ktoré sa môžu používať s aplikáciou „PMB“ S aplikáciou „PMB“ sa môžu používať 12-centimetrové disky nasledujúcich typov. Informácie o disku Blu-ray nájdete na strane 175. Typ disku DVD-R/DVD+R/DVD+R DL DVD-RW/DVD+RW Vlastnosti Neprepisovateľný Prepisovateľný • Udržiavajte svoju konzolu PlayStation®3 v aktualizovanom stave tak, aby ste vždy používali najnovšiu verziu systémového softvéru pre konzolu PlayStation®3. • Konzola PlayStation®3 nemusí byť dostupná v niektorých krajinách alebo oblastiach. Vytvorenie disku s formátom AVCHD Z videozáznamov vo formáte AVCHD, ktoré sa importovali do počítača pomocou dodaného softvéru „PMB“, môžete vytvoriť disk s formátom AVCHD v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD). 174

1 Vyberte videozáznamy vo formáte AVCHD, ktoré chcete zapísať pomocou aplikácie „PMB“. 2 Kliknite na položku (Create Discs) a vyberte položku [Create AVCHD Format Discs (HD)]. Zobrazí sa obrazovka slúžiaca na vytváranie diskov. • Podrobnejšie informácie nájdete v Pomocníkovi „PMB Help“. Poznámky • Program „PMB“ nainštalujte vopred. • Súbory statických záberov a videozáznamov vo formáte MP4 nie je možné nahrať na disk s formátom AVCHD. • Vytvorenie disku môže trvať dlhšiu dobu. Prehrávanie disku s formátom AVCHD v počítači Disky vo formáte AVCHD môžete prehrávať pomocou prehrávača „Player for AVCHD“, ktorý sa nainštaluje spolu s programom „PMB“. Ak chcete spustiť softvér, postupne kliknite na položky [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Launcher] t [View] t [Player for AVCHD]. Podrobné postupy nájdete v Pomocníkovi pre prehrávač „Player for AVCHD“. Poznámka • V závislosti od prostredia v počítači sa môže stať, že videozáznamy sa nebudú prehrávať plynulo. Vytvorenie disku Blu-ray Môžete vytvoriť disk Blu-ray obsahujúci videozáznamy vo formáte AVCHD, ktoré sa predtým importovali do počítača. Váš počítač musí podporovať vytváranie diskov Blu-ray. Na vytváranie diskov Blu-ray sa môžu používať médiá BD-R (neprepisovateľné) a BD-RE (prepisovateľné). Po vytvorení disku už nemôžete pridávať ďalší obsah na žiadny typ disku. Zobrazenie fotografií v počítači 175