Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Kliknite na položku [BD

Kliknite na položku [BD Add-on Software] na inštalačnej obrazovke aplikácie „PMB“ a nainštalujte tento doplnok podľa pokynov na obrazovke. Pri inštalácii doplnku [BD Add-on Software] pripojte svoj počítač k Internetu. Podrobnosti nájdete v pomocníkovi „PMB Help“. 176

Vytvorenie disku v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD) Z videozáznamov vo formáte AVCHD, ktoré sa importovali do počítača pomocou dodaného softvéru „PMB“, môžete vytvoriť disk v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD). 1 Vyberte videozáznamy vo formáte AVCHD, ktoré chcete zapísať pomocou aplikácie „PMB“. 2 Kliknite na položku (Create Discs) a vyberte položku [Create DVD-Video Format Discs (STD)]. Zobrazí sa obrazovka slúžiaca na vytváranie diskov. • Podrobnejšie informácie nájdete v Pomocníkovi „PMB Help“. Poznámky • Program „PMB“ nainštalujte vopred. • Súbory videozáznamov vo formáte MP4 nie je možné nahrať na disk. • Vytvorenie disku bude trvať dlhšie, pretože videozáznamy vo formáte AVCHD sa konvertujú na videozáznamy v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD). • Pri prvom vytváraní disku DVD-Video (STD) je potrebné pracovať v prostredí s pripojením na Internet. Zobrazenie fotografií v počítači 177