Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

V hľadáčiku nie je

V hľadáčiku nie je žiadny obraz. 188 • Funkcia [FINDER/LCD Setting] je nastavená na hodnotu [Manual]. Stlačte tlačidlo FINDER/LCD (s. 40). Spúšť sa neuvoľní. • Používate pamäťovú kartu s prepínačom na ochranu proti zápisu a tento prepínač je nastavený do uzamknutej polohy (LOCK). Prepnite prepínač do polohy umožňujúcej vykonávanie záznamu. • Skontrolujte, či je dostatok miesta na pamäťovej karte (s. 33). • Počas nabíjania zabudovaného blesku nie je možné snímať fotografie (s. 98). • Tlačidlo spúšte nie je možné stlačiť, ak objekt nie je zaostrený. • Objektív nie je riadne nasadený. Riadne nasaďte objektív (s. 26). • Keď je fotoaparát pripojený k inému zariadeniu, ako napríklad k astronomickému teleskopu, nastavte funkciu [Release w/oLens] na hodnotu [Enable] (s. 156). • Objekt môže vyžadovať špeciálne zaostrenie (s. 88). Použite funkciu uzamknutia zaostrenia alebo funkciu manuálneho zaostrenia (s. 89 a 92). Snímanie trvá príliš dlho. • Je aktivovaná funkcia redukcie šumu (s. 153). Toto nie je porucha. • Snímate v režime RAW (s. 147). Keďže dátový súbor RAW je veľký, snímanie v režime RAW môže chvíľu trvať. • Funkcia automatického HDR spracováva obrázok (s. 109). Ten istý obrázok sa nasníma niekoľkokrát. • Režim jednotky je nastavený na možnosť [Continuous adv.] alebo na možnosť [Bracket: Cont.]. Nastavte ho na hodnotu [Single-shot Adv.] (s. 119). • Režim expozície je nastavený na hodnotu priority nepretržitého posunu AE (s. 70). • Režim expozície je nastavený na hodnotu AUTO+ a funkcia [Auto+ Image Extract.] je nastavená na hodnotu [Off] (s. 63). Fotografia nie je zaostrená. • Objekt je príliš blízko. Skontrolujte minimálnu ohniskovú vzdialenosť objektívu.

• Snímate v režime manuálneho zaostrovania – nastavte prepínač režimu zaostrovania na hodnotu AF (automatické zaostrovanie) (s. 87). • Keď je súčasťou objektívu aj prepínač režimov zaostrovania, nastavte ho do polohy AF. • Svetlo okolitého prostredia je nedostatočné. Automatické zaostrovanie spúšťané snímačom očí nefunguje. • Nastavte položku [Eye-Start AF] na možnosť [On] (s. 40). • Čiastočne stlačte tlačidlo spúšte. Blesk nefunguje. • Režim blesku je nastavený na možnosť [Autoflash]. Ak sa chcete presvedčiť o bezchybnom fungovaní blesku, nastavte režim blesku na možnosť [Fill-flash] (s. 98). Nabíjanie blesku trvá príliš dlho. • Blesk sa používal viackrát za sebou v priebehu krátkej doby. Ak sa blesk používal viackrát za sebou, proces nabíjania môže trvať dlhšie než obvykle, aby sa zabránilo prehrievaniu fotoaparátu. Fotografia nasnímaná s použitím blesku je príliš tmavá. • Ak je objekt za dosahom blesku (vo vzdialenosti mimo dosahu blesku), zábery budú príliš tmavé, pretože svetlo blesku nedosiahne až k objektu. Ak sa zmení citlivosť ISO, spolu s ňou sa zmení aj dosah blesku (s. 100). Iné Dátum a čas sa nezaznamená správne. • Nastavte správny dátum a čas (s. 28). • Oblasť vybratá v rámci funkcie [Area Setting] sa líši od skutočnej oblasti. Znova nastavte funkciu [Area Setting] (s. 28). Po čiastočnom stlačení spúšte bliká hodnota clony a/alebo rýchlosti uzávierky. • Keďže objekt je príliš jasný alebo príliš tmavý, je mimo rozsahu fotoaparátu. Znovu upravte nastavenie. 189