Views
3 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Nabíjanie akumulátora

Nabíjanie akumulátora Pred prvým použitím fotoaparátu nezabudnite nabiť akumulátor NP- FW50 „InfoLITHIUM“ (je súčasťou dodávky). Akumulátor „InfoLITHIUM“ je možné nabíjať aj v prípade, ak nie je úplne vybitý. Môže sa používať, aj keď nie je úplne nabitý. 1 Vložte akumulátor do nabíjačky. Zatláčajte akumulátor, kým s cvaknutím nezapadne na svoje miesto. 2 Zapojte nabíjačku akumulátora do elektrickej zástrčky. Svieti: nabíja sa Zhasne: nabíjanie je dokončené • Po dokončení nabíjania indikátor CHARGE zhasne. • Čas potrebný na nabitie úplne vybitého akumulátora pri teplote 25 °C je približne 250 minút. Verzia pre USA a Kanadu Zásuvka Indikátor CHARGE Verzia pre iné krajiny a oblasti ako USA a Kanada Indikátor CHARGE Napájací kábel 18

Poznámky • Doba nabíjania sa líši v závislosti od zostávajúcej kapacity akumulátora a podmienok nabíjania. • Akumulátor odporúčame nabíjať pri okolitej teplote 10 až 30 °C. Pri iných teplotách sa akumulátor nemusí dať efektívne nabiť. • Zapojte nabíjačku akumulátora do najbližšej elektrickej zástrčky. • Akumulátor sa nepokúšajte nabíjať hneď po jeho nabití a ani v prípade, že ste ho nabili a potom ste ho nepoužívali. Ak nedodržíte tieto pokyny, bude to mať vplyv na výkon akumulátora. • V nabíjačke akumulátora (je súčasťou dodávky) nenabíjajte žiadny iný akumulátor okrem akumulátora „InfoLITHIUM“ série W. Iné akumulátory by mohli pri pokuse o ich nabitie vytiecť, prehriať sa alebo vybuchnúť, čo vedie k riziku poranenia elektrickým prúdom a popálenín. • Ak bliká indikátor CHARGE, môže to znamenať chybu akumulátora alebo skutočnosť, že ste vložili iný akumulátor, ako je špecifikovaný typ. Skontrolujte, či typ akumulátora zodpovedá špecifikovanému typu. Ak je akumulátor špecifikovaného typu, vyberte akumulátor a nahraďte ho novým alebo iným a skontrolujte, či nabíjačka akumulátora funguje správne. Ak nabíjačka akumulátora pracuje správne, pravdepodobne došlo k chybe akumulátora. • Ak je nabíjačka akumulátora znečistená, proces nabitia sa nemusí úplne dokončiť. Vyčistite nabíjačku akumulátora použitím suchej handričky alebo podobným spôsobom. Príprava fotoaparátu Požívanie fotoaparátu v zahraničí – rôzne zdroje napájania Fotoaparát, nabíjačku akumulátora a sieťový adaptér striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne) môžete používať v ľubovoľnej krajine alebo oblasti s napätím v elektrickej sieti v rozmedzí 100 V až 240 V striedavého prúdu s frekvenciou 50/60 Hz. Poznámka • Nepoužívajte elektronický transformátor (cestovný menič napätia), pretože môže spôsobiť poruchu. 19