Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Fotografia je belavá

Fotografia je belavá (príliš jasná). Záber obsahuje rozptýlené svetlo (takzvaných „duchov“). • Záber bol nasnímaný pri silnom svetelnom zdroji a do objektívu preniklo nadmerné množstvo svetla. Pripojte tienidlo objektívu (predáva sa samostatne). Rohy záberu sú príliš tmavé. • Ak používate ľubovoľný filter alebo tienidlo, odstráňte ich a skúste záber nasnímať znovu. V závislosti od hrúbky filtra a nesprávneho spôsobu pripojenia tienidla sa môže filter alebo tienidlo čiastočne objaviť v zábere. Optické vlastnosti niektorých objektívov môžu spôsobiť stmavenie okrajov záberu (nedostatok svetla). Oči snímanej osoby sú červené. • Zapnite funkciu redukcie efektu červených očí (s. 100). • Priblížte sa k objektu a nasnímajte ho s použitím blesku v rámci jeho dosahu (s. 100). Na displeji LCD sa objavujú body, ktoré tam zostávajú. • Toto nie je porucha. Tieto body sa do záberu nezaznamenajú (s. 5). Fotografia je rozmazaná. • Fotografia bola nasnímaná v tmavom prostredí bez blesku, čo malo za následok otrasy fotoaparátu. Odporúča sa použiť statív alebo blesk (str. 59, 98). Na displeji LCD alebo v hľadáčiku bliká stupnica EV b B. 190 • Objekt je príliš jasný alebo príliš tmavý pre rozsah merania fotoaparátu. Prezeranie záberov Fotoaparát neprehráva nasnímané zábery. • V počítači sa zmenil názov priečinka alebo súboru (s. 170). • Ak bol obrazový súbor spracovaný počítačom, alebo ak bol nasnímaný fotoaparátom iného modelu, než je váš fotoaparát, prehranie súboru pomocou fotoaparátu nie je zaručené.

• Použite softvér „PMB“ na prehrávanie záberov uložených v počítači pomocou tohto fotoaparátu. • Fotoaparát je v režime USB. Zrušte pripojenie USB (s. 172). Vymazávanie a úprava záberov Na fotoaparáte nie je možné vymazať záber. • Zrušte ochranu proti vymazaniu (s. 134). Omylom ste vymazali fotografiu. • Po odstránení záberu ho nie je možné obnoviť. Odporúčame chrániť fotografie, ktoré nechcete vymazať (s. 134). Nie je možné použiť značku DPOF. • Pre zábery formátu RAW nemôžete označiť značky DPOF. GPS (len model SLT-A55V) Fotoaparát neprijíma signál GPS. • Nastavte položku [GPS On/Off] na možnosť [On] (s. 141). • Fotoaparát nemusí byť schopný prijímať signál zo satelitov GPS z dôvodu prekážok. • Ak chcete, aby zisťovanie informácií o polohe prebiehalo správne, prejdite s fotoaparátom na otvorené priestranstvo a znova zapnite fotoaparát. Iné Nadmerná chyba v informáciách o polohe. • Odchýlka určovania polohy môže v závislosti od okolitých budov, slabého signálu GPS a ďalších príčin dosiahnuť hodnotu až niekoľko stovák metrov. • Keď fotoaparát nemôže prijímať signál GPS, pre aktuálnu polohu sa použijú informácie o polohe z predchádzajúcej triangulácie. Ak prejdete dlhšiu vzdialenosť, môžu sa zaznamenať nesprávne informácie o polohe. Skontrolujte stav triangulácie, či sa na obrazovke počas snímania nachádza indikátor GPS (s. 141). 191