Views
4 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Farba záberu je

Farba záberu je zvláštna. • Ak tlačíte zábery zaznamenané v režime Adobe RGB na tlačiarňach sRGB, ktoré sú nekompatibilné s formátom Adobe RGB (DCF2.0/ Exif2.21), vytlačia sa s nižšou úrovňou jasu (s. 113). Zábery sa vytlačia s orezanými obidvoma okrajmi. • V závislosti od tlačiarne môže byť orezaný pravý, ľavý, horný a dolný okraj záberu. Najmä ak tlačíte fotografiu nasnímanú s pomerom strán nastaveným na možnosť [16:9], bočný okraj fotografie môže byť orezaný. • Pri tlači použitím vašej vlastnej tlačiarne zrušte nastavenie úpravy alebo nastavenie záberu bez okrajov. Obráťte sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň poskytuje tieto funkcie. • Pri tlači fotografií vo fotozberni požiadajte obsluhu o tlač fotografií bez orezania oboch okrajov. Nie je možné vytlačiť zábery s vloženým dátumom. • Použitím softvéru „PMB“ môžete tlačiť fotografie s vloženým dátumom (s. 169). • Tento fotoaparát neposkytuje možnosť vkladania dátumu do záberu. Ak však tlačiareň alebo softvér rozpozná informáciu Exif, môžete zábery vytlačiť s vloženým dátumom, pretože zábery nasnímané fotoaparátom obsahujú údaje o snímaní. Obráťte sa na výrobcu tlačiarne alebo softvéru a zistite, či je tlačiareň alebo softvér kompatibilný s informáciou Exif. • Pri tlači záberov vo fotozberni vám na požiadanie vytlačia zábery s vloženým dátumom. Iné Objektív je zahmlený. • V prístroji sa skondenzovala vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý približne jednu hodinu (s. 199). 194

Keď zapnete fotoaparát, zobrazí sa hlásenie „Set Area/Date/ Time.“. • Fotoaparát sa dlhší čas nepoužíval a akumulátor je len slabo nabitý, alebo je vybitý. Nabite akumulátor a znova nastavte dátum (s. 28, 200). Ak sa nastavenie dátumu vymaže pri každom nabití akumulátora, obráťte sa na predajcu spoločnosti Sony alebo na miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony. Počet záberov, ktoré sa dajú uložiť, sa neznižuje, alebo sa znižuje po dvoch. • V prípade snímania fotografie s formátom JPEG je to spôsobené mierou kompresie a veľkosťou fotografie po zmene kompresie v závislosti od fotografie (s. 147). Nastavenie je obnovené bez operácie obnovenia. • Akumulátor bol vybratý, keď bol vypínač napájania nastavený do polohy ON. Pri vyberaní akumulátora sa uistite, či je fotoaparát vypnutý a či nesvieti indikátor prístupu (str. 14, 20). Fotoaparát nepracuje správne. • Vypnite fotoaparát. Vyberte akumulátor a znova ho vložte. Ak je fotoaparát horúci, vyberte akumulátor a pred touto opravou ho nechajte vychladnúť. • Ak používate adaptér striedavého prúdu (predáva sa samostatne), odpojte napájací kábel. Pripojte napájací kábel a znova zapnite fotoaparát. Ak fotoaparát nepracuje ani po vyskúšaní týchto riešení, obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na miestny autorizovaný servis spoločnosti Sony. Iné Bliká päť prúžkov stupnice SteadyShot. • Funkcia SteadyShot nepracuje. Môžete pokračovať v snímaní, ale funkcia SteadyShot nebude pracovať. Vypnite fotoaparát a znova ho zapnite. Ak indikátor stupnice SteadyShot naďalej bliká, obráťte sa na predajcu spoločnosti Sony alebo na miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony. Na obrazovke sa zobrazí indikátor „--E-“. • Vyberte pamäťovú kartu a znova ju vložte. Ak indikátor po tomto postupe nezmizne, naformátujte pamäťovú kartu. 195