Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Výstražné hlásenia

Výstražné hlásenia Ak sa zobrazia nasledujúce hlásenia, riaďte sa uvedenými pokynmi. Incompatible battery. Use correct model. • Používa sa nekompatibilný akumulátor. Set Area/Date/Time. • Nastavte oblasť, dátum a čas. Ak ste svoj fotoaparát dlhší čas nepoužívali, nabite interný nabíjateľný akumulátor (s. 28, 200). Power insufficient. • Skúšali ste použiť funkciu [Cleaning Mode] pri nedostatočnom nabití akumulátora. Nabite akumulátor alebo použite adaptér striedavého prúdu (predáva sa samostatne). Unable to use memory card. Format? • Pamäťová karta bola naformátovaná v počítači a formát súboru bol upravený. Vyberte položku [Enter] a potom naformátujte pamäťovú kartu. Pamäťovú kartu môžete použiť znova, avšak všetky predchádzajúce údaje na 196 pamäťovej karte sa vymažú. Formátovanie môže chvíľu trvať. Ak sa hlásenie stále zobrazuje, vymeňte pamäťovú kartu. Memory Card Error • Je vložená nekompatibilná pamäťová karta alebo zlyhalo formátovanie. Reinsert memory card. • Vloženú pamäťovú kartu nie je možné použiť vo fotoaparáte. • Pamäťová karta je poškodená. • Oblasť konektora pamäťovej karty je znečistená. Memory card locked. • Používate pamäťovú kartu s prepínačom na ochranu proti zápisu a tento prepínač je nastavený do uzamknutej polohy (LOCK). Prepnite prepínač do polohy umožňujúcej vykonávanie záznamu. This memory card may not be capable of recording and playing normally. • Vloženú pamäťovú kartu nie je možné použiť vo fotoaparáte. Processing... • Redukcia šumu pri dlhej expozícii bude vykonaná po dobu otvorenia uzávierky.

Počas vykonávania tejto redukcie nie je možné pokračovať v snímaní. Unable to display. • Zábery nasnímané iným fotoaparátom alebo zábery upravené pomocou počítača pravdepodobne nebude možné zobraziť. Camera overheating. Allow it to cool. • Fotoaparát sa zohrial, pretože ste nepretržite snímali. Vypnite napájanie. Fotoaparát nechajte vychladnúť a počkajte, kým bude znova pripravený na snímanie. Check the lens attachment. If the lens is not supported, you can permit use of the lens in the custom menu. • Objektív nie je správne nasadený, alebo nie je nasadený vôbec. • Pri pripojení fotoaparátu k astronomickému teleskopu alebo podobnému zariadeniu nastavte funkciu [Release w/ oLens] na hodnotu [Enable]. Contains no still images. Contains no movies. • Na pamäťovej karte sa nenachádza žiadna fotografia. Iné Image protected. • Pokúsili ste sa vymazať chránené fotografie. Unable to print. • Pokúsili ste sa označiť zábery RAW značkou DPOF. 197