Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

• Keďže ste

• Keďže ste zaznamenávali dlhý čas, teplota vo vnútri fotoaparátu sa zvýšila na neprijateľnú úroveň. Zastavte zaznamenávanie. Recording is unavailable in this movie format. • Nastavte položku [Movie: File Format] na možnosť [MP4]. • Počet záberov prekračuje počet, ktorý je možné spravovať podľa dátumu v súbore databázy fotoaparátu. • Registrácia v súbore databázy nie je možná. Importujte všetky zábery do počítača pomocou softvéru „PMB“ a obnovte pamäťovú kartu. Camera Error System Error • Vypnite napájanie, vyberte akumulátor a potom ho znova vložte. Ak sa hlásenie zobrazuje často, obráťte sa na predajcu spoločnosti Sony alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony. Image Database File error. Reboot. • Niečo nie je v poriadku so súborom databázy záberov. Spustite funkciu [Recover Image DB] (s. 151). Image Database File error. Recover? • Nemôžete nahrávať ani prehrávať videozáznamy vo formáte AVCHD, pretože súbor databázy záberov je poškodený. Ak chcete obnoviť údaje, postupujte podľa pokynov na obrazovke. Unable to magnify. Unable to rotate image. • Zábery nasnímané iným fotoaparátom nie je možné zväčšiť ani otáčať. No images changed • Pokúsili ste sa tlačiť zadaný formát DPOF bez zadania záberov. Cannot create more folders. • Na pamäťovej karte existuje priečinok s názvom začínajúcim hodnotou „999“. V takomto prípade nie je možné vytvoriť priečinky. 198

Preventívne opatrenia Fotoaparát nepoužívajte ani neskladujte na nasledovných miestach • Na príliš horúcom, suchom alebo vlhkom mieste. Na miestach, ako je napríklad vnútro auta zaparkovaného na slnku, kde sa povrch fotoaparátu môže v dôsledku vysokej teploty zdeformovať, čo môže spôsobiť poruchu fotoaparátu. • Na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu alebo v blízkosti ohrievača Fotoaparát môže zmeniť farbu alebo sa môže zdeformovať, a to môže spôsobiť poruchu. • na miestach s možnosťou značných otrasov. • na miestach silného magnetizmu. • na piesočnatých alebo prašných miestach. Dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostal piesok ani prach. Môže to spôsobiť poruchu vášho fotoaparátu. Porucha je niekedy neopraviteľná. Informácie o uskladnení Ak fotoaparát nepoužívate, nasaďte kryt objektívu alebo kryt závitu objektívu. Pred nasadením na fotoaparát odstráňte z krytu závitu objektívu všetok prach. Keď si kúpite súpravu objektívu DT 18 – 55 mm F3,5 – 5,6 SAM, kúpte si aj kryt zadnej strany objektívu ALC-R55. Informácie o prevádzkových teplotách Fotoaparát je navrhnutý tak, aby pracoval pri teplotách od 0 °C do 40 °C. Snímanie v extrémne chladnom alebo teplom prostredí s teplotami presahujúcimi tento rozsah sa neodporúča. Informácie o kondenzácii vlhkosti Ak fotoaparát náhle prenesiete z chladného do teplého prostredia, na vnútorných a vonkajších súčiastkach fotoaparátu sa môže vytvoriť skondenzovaná vlhkosť. Táto kondenzácia vlhkosti môže spôsobiť poruchu fotoaparátu. Ochrana pred kondenzáciou vlhkosti Pred prenesením z chladného miesta na teplé fotoaparát vložte do plastovej tašky, kde sa asi po hodine prispôsobí novému prostrediu. Ak došlo k skondenzovaniu vlhkosti Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi hodinu mimo prevádzky, kým sa vlhkosť neodparí. Keby ste používali fotoaparát pri výskyte vlhkosti vnútri objektívu, 199 Iné