Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Vybratie pamäťovej

Vybratie pamäťovej karty Skontrolujte, či nesvieti indikátor prístupu, potom otvorte kryt a zatlačte na pamäťovú kartu. Indikátor prístupu Kontrola zostávajúcej kapacity akumulátora Úroveň nabitia môžete skontrolovať na základe nasledujúcich indikátorov a percentuálnych hodnôt, ktoré sa zobrazujú na obrazovke. Kapacita akumulátora Vysoká Čo je akumulátor „InfoLITHIUM“? Akumulátor „InfoLITHIUM“ je lítium-iónový akumulátor s funkciami výmeny informácií, ktoré súvisia s prevádzkovými podmienkami vášho fotoaparátu. Pri používaní akumulátora „InfoLITHIUM“ sa zobrazuje kapacita akumulátora v percentách podľa prevádzkových podmienok fotoaparátu. Poznámky k používaniu akumulátora „Battery exhausted.” Nemôžete Nízka snímať ďalšie snímky. • Zobrazená kapacita nemusí byť za určitých okolností správna. • Akumulátor nevystavujte pôsobeniu vody. Akumulátor nie je vodotesný. • Nenechávajte akumulátor na veľmi horúcich miestach, napríklad v aute alebo na priamom slnku. 22

Efektívne používanie akumulátora • Výkon akumulátora sa znižuje s nízkou teplotou okolitého prostredia. Akumulátor je tak v chladnom prostredí možné používať kratšiu dobu a aj rýchlosť nepretržitého snímania sa znižuje. Odporúčame vám, aby ste akumulátor nosili vo vrecku a čo najbližšie k telu a do fotoaparátu ho vložte až tesne pred snímaním. • Akumulátor sa rýchlo vybije, ak často používate blesk, ak často používate nepretržité snímanie alebo ak fotoaparát často zapínate a vypínate. Životnosť akumulátora • Životnosť akumulátora je limitovaná. Kapacita akumulátora sa s používaním a časom postupne znižuje. Ak je prevádzkový čas akumulátora po nabití podstatne skrátený, jeho životnosť pravdepodobne uplynula. Je potrebné zakúpiť nový akumulátor. • Životnosť akumulátora sa u každého jedného akumulátora môže líšiť v závislosti od prevádzkových a skladovacích podmienok a okolitého prostredia. Príprava fotoaparátu Skladovanie akumulátora Ak viete, že akumulátor nebudete dlhšiu dobu používať, najmenej raz za rok ho vo fotoaparáte úplne nabite a úplne vybite a potom ho uložte na suché a chladné miesto, aby sa predĺžila jeho životnosť. Poznámky týkajúce sa používania pamäťových kariet • Dbajte na to, aby pamäťová karta nespadla, neohýnajte ju, ani ju nevystavujte nárazom. • Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neskladujte v nasledujúcich podmienkach: – na veľmi horúcich miestach, ako je interiér automobilu zaparkovaného na priamom slnku. – na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu. – na vlhkých miestach alebo na miestach s koróznymi látkami. • Pamäťová karta môže byť po dlhom používaní horúca. Manipulujte s ňou opatrne. 23