Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Nasadenie objektívu 1

Nasadenie objektívu 1 Odstráňte kryt závitu objektívu z fotoaparátu a odstráňte kryt balenia zo zadnej strany objektívu. • Objektív vymieňajte rýchlo a mimo prašných priestorov, aby sa zabránilo vniknutiu prachu a nečistôt dovnútra fotoaparátu. Kryt závitu objektívu Kryt balenia 2 Pri nasadzovaní objektívu zarovnajte k sebe oranžové značky na objektíve a na fotoaparáte. Oranžové značky 3 Pootočte objektívom v smere hodinových ručičiek tak, aby so zacvaknutím zapadol na svoje miesto. • Pri nasadzovaní držte objektív rovno. Poznámky • Pri nasadzovaní objektívu nestláčajte uvoľňovacie tlačidlo objektívu. • Pri nasadzovaní objektívu naň príliš netlačte. • Objektívy s montážnym adaptérom nie sú kompatibilné s týmto fotoaparátom. • Pri používaní objektívu so zásuvkou na statív pripojte objektív prostredníctvom zásuvky k statívu, aby bola pre objektív k dispozícii vyvážená opora. 26

Odpojenie objektívu od fotoaparátu 1 Úplne stlačte uvoľňovacie tlačidlo objektívu a otočte objektív proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezastaví. Uvoľňovacie tlačidlo objektívu 2 Nasaďte kryt balenia späť na objektív a nasaďte kryt závitu objektívu na fotoaparát. • Pred ich nasadením z nich odstráňte prach. • Kryt zadnej strany objektívu sa nedodáva so súpravou objektívu DT 18-55mm F3,5-5,6 SAM. Keď objektív uchovávate bez nasadenia na fotoaparáte, kúpte si kryt zadnej strany objektívu ALC-R55. Príprava fotoaparátu Poznámka týkajúca sa výmeny objektívu Ak pri výmene objektívu preniknú do vnútorných častí fotoaparátu nečistoty alebo prach a ak sa usadia na povrchu obrazového snímača (súčasť, ktorá funguje ako film), v závislosti od prostredia, v ktorom sa fotografuje, sa môžu zobraziť na snímke. Fotoaparát je vybavený funkciou, ktorá bráni usadzovaniu prachu na obrazovom snímači. Objektív by ste však mali nasadzovať alebo snímať rýchlo a mimo prašných priestorov. Ak sa na obrazovom snímači usadia nečistoty alebo prach Vyčistite obrazový snímač pomocou funkcie [Cleaning Mode], ktorá je k dispozícii v ponuke (Nastavenie) (s. 37). 27